خبرهای اقتصادی

مدیر محتوایی طرح کالابرگ الکترونیکی: هزار و ۲۰۰ فروشگاه در هرمزگان به طرح کالا برگ الکترونیک متصل شدند
مدیر محتوایی طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: تاکنون در هرمزگان هزار و ۲۰۰ فروشگاه به طرح کالا برگ الکترونیک متصل شده اند.
نسبت به سال گذشته؛ صادرات محصولات لبنی بیش از ۶۰ درصد افزایش یافت
سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: بنابرآمار ۹ ماهه، صادرات لبنیات بیش از ۶۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اعلام کرد؛ اتصال ۸۹ درصد مجوزهای کشور به درگاه ملی مجوزها
مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار اعلام کرد: با اتصال پروانه های کسب به درگاه ملی مجوزها، سهم اتصال مجوزها به ۸۹ درصد کل مجوزهای کشور رسید.

بیشتر