خبرهای اقتصادی

جریمه سنگین در انتظار استخراج‌کنندگان خانگی ارز مجازی
سخنگوی صنعت برق گفت: استخراج کنندگان ارز مجازی که از برق خانگی استفاده کنند درصورت شناسایی باید جریمه سنگینی پرداخت کنند.  
جزئیاتی درباره چگونگی افزایش حقوق پرستاران
رییس سازمان نظام پرستاری درباره چگونگی افزایش حقوق پرستاران توضیح داد.
میزان افزایش حق مسکن کارگران در سه سال گذشته چقدر است؟
در حالی که حق مسکن کارگران در در طول بیست سال گذشته تنها ۵ نوبت افزایش پیدا کرده طی چند سال اخیر ۴۰۰ درصد رشد داشته است.

بیشتر