خبرهای یادداشت

مسیر پیش روی مذاکرات هسته‌ای
دور اول مذاکرات هسته‌ای در دولت سیزدهم پس از چند روز رایزنی هیئت‌های دیپلماتیک ایران و کشورهای چین، روسیه و سه کشور اروپایی به صورت مستقیم و آمریکا به شکل غیرمستقیم در وین اتریش به پایان رسید.
حال ناخوش بازار مسکن

بیشتر