خبرهای اجتماعی

الزام شرکت‌های هواپیمایی برای استفاده از ۶۰ درصد ظرفیت هواپیماها
معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت بر الزام شرکت‌های هواپیمایی مبنی بر استفاده از ۶۰ درصد ظرفیت هواپیماها تاکید کرد.
هنرستان تخصصی رشته معدن در بندرعباس راه‌اندازی شد
نخستین هنرستان تخصصی فنی و حرفه ای رشته معدن در محل شرکت سنگ آهن «آک کهور» بخش فین شهرستان بندرعباس با حضور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شد.
بیش از شش میلیارد ریال اعتبار برای تولید نهال حرا به قشم اختصاص یافته است
امسال بیش از شش میلیارد ریال اعتبار برای تولید، کاشت و نگهداری نهال حرا به قشم اختصاص یافته است.

بیشتر