آرشیو مطالب

نویسنده: سمیره حنائی
طرح توسعه چه بر سر «گاومُرده» بندرعباس آورد؟ کوچ آب، سوگ خاک
زمین‌های کشاورزی حاصل‌خیز گاومُرده، در گذشته کشاورزان زیادی را از مناطق مختلف استان، به‌ویژه تازیان، میناب و رودان به اینجا می‌کشاند. هندوانه و گندم و صیفی‌جات به وفور کشت می‌شد. این خاک هر بذری را به راحتی پرورش می‌داد.
واکسن کرونا تا چه زمانی از بدن محافظت می‌کند؟
واکسیناسیون کووید-19 به‌طور رسمی در کانادا و سایر نقاط جهان در حال انجام است. باوجود افزایش مرگ‌و‌میرهای ناشی از ویروس کرونا، واکسن روزنه امیدی در انتهای تونل بحران است. انجام واکسیناسیون در دنیای واقعیِ خارج از آزمایش‌های بالینی، موجب شده‌است تا هنوز برخی از سوال‌ها درمورد واکسن بی‌پاسخ بماند. آیا باید واكسن برای عموم استفاده شود؟
کووید-19 با مصرف میوه‌ و سبزیجات منتقل می‌شود؟
ویروس کرونا از راه‌های مختلفی منتقل می‌شود.

بیشتر