آرشیو مطالب

نویسنده: مصطفی دولخانی
تورم خانه سازی در کورس
صبح ساحل بررسی می کند: مصوبه‌ی اخیر ستاد ملی مبارزه با کرونا برای مستاجران
براساس مصوبه ستاد مدیریت بیماری کرونا از تاریخ 9 تیرماه امسال کلیه ی قراردادهای اجاره ی مسکن به صورت خودکار تمدید شدند.
آیا موازی کاری دیگری در راه است؟
مدتی است که بحث ایجاد بورس املاک(مسکن) مطرح شده است. این بدان معنی است  که پس از چهار بورس اوراق بهادر تهران، فرابورس،بورس کالا و بورس انرژی، بورس پنجمی هم در حال شکل گیریست که قرار است بورس املاک یا مسکن نامیده شود.آنچنان که مدافعان چنین طرحی عنوان می کنند،جمع بندی شان این است که :یک بازار ساختار یافته مسکن می تواند در حوزه ی مسکن، کمک شایانی داشته باشد.

بیشتر