آرشیو مطالب

نویسنده: میلاد ملک پور
فعال اقتصادی و استاد دانشگاه
روزی برای اصناف، روزی برای تغییر
«اصناف» جمع صنف و در اصطلاح، نام تشکلی است که بازاریان آن را در انجمن‌های صنفی به وجود آورده‌اند.اصناف را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین نهاد مدنـی در هر کشوری محسـوب کـرد. اهمیـت این بخش خصوصی به‌اندازه است که یکم تیرماه در تقویم کشور، روز ملی اصناف نام‌گذاری کرده اسـت.

بیشتر