December 16, 2018 - ، ساعت 23:52
 
 

1-معتقدیم انجام هرکاری واز جمله روزنامه نگاری باید براساس جلب رضایت خدای منان وباهدف خدمت کردن به بندگان خدا باشد که این مهم برترین کلام قرآنی است.

2-شغل روزنامه نگاری را با تمام فراز ونشیب و تلخ وشیرینی اش به عنوان یک قاعده حرفه ای پذیرفته و درجهت ارتقاء آن براساس دستاوردهای علمی وآکادمیک علوم ارتباطات وتجربیات گرانسنگ روزنامه نگاران موفق گام برمی داریم.

3-مهمترین آرمان ما درصبح ساحل افزایش آگاهی های جامعه، کمک به ارتقاء سطح فرهنگ عمومی، اطلاع رسانی دقیق ایجاد روحیه امید، تلاش، دینداری وکارآفرینی وتزریق اعتماد به نفس به مردم نجیب وصدیق هرمزگان ومعرفی استعدادهای موفق وزحمتکشان بی ادعا وموثر درتمام حوزه ها بوده وخواهد بود.

4-اعتقاد داریم اطلاع رسانی وتولید محتوای رسانه ای باید منطبق بر واقعیت های عینی و رخدادهای واقعی وفارغ از هرگونه رفتارهای غیرواقعی وکذب باشد، ما در صبح ساحل اصل صداقت و امانت داری را درانتقال اخبار ومطالب اعمال نموده وبا ذکر منبع خبر و پرهیز از تحریف و شیوه های غیراخلاقی به قواعد حرفه ای نظیر سرعت وصحت خبررسانی وحق مخاطب دراستفاده از جریان آزاد اطلاعات احترام می گذاریم.

5-روزنامه صبح ساحل در طول بیش از سه دهه همواره یکی از ارزش های قطعی مورد نظر خود را پرهیز از افراط وتفریط، رعایت اعتدال و احترام به همه جریان های سیاسی، اجتماعی مورد قبول نظام سیاسی وقوانین رسمی کشور می داند وهرگز تحت تاثیر هیچ جریان سیاسی، اجتماعی، بعنوان ارگان حزبی وگروهی درنخواهد آمد وخود را صاحب یک جریان فکری، مستقل و مبتنی بر پوشش فراگیر تمامی نظرات می داند.

6-احترام به حقوق فردی،حفظ حریم خصوصی افراد، اعتقاد به کرامت انسانی وشئون اخلاقی مبتنی بر قوانین ملی وبین المللی وهمچنین حفظ حقوق شهرت افراد، منع افترا، تهمت و مخدوش کردن شخصیت از اصول لاینفک صبح ساحل بوده وضمن رعایت انصاف وقضاوت منصفانه تحلیل ها وتفسیرهای خود رابه گوه ای منتشر می سازد که به تحریف عملکرد مدیران، مسئولین وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی منجر نشود.

7-تمامی فعالیت های مطبوعاتی و اداری صبح ساحل قانونمند،شفاف ودرچارچوب اخلاق وادب بوده وروزنامه برای کسب درآمد حلال و مشروع تحت هیچ شرایطی ونسبت به هیچ فرد یا سازمانی از شیوه های مچ گیری و زد وبندهای پنهانی که متاسفانه دامن گیر برخی مطبوعات شده استفاده نخواهد کرد.

8-استقلال وحاکمیت ملی، پایبندی عملی به اصل ولایت فقیه وامنیت ومصالح عمومی، اعتقاد به بند بند قانون اساسی و قانون مطبوعات وباورهای دینی مردم ونیفتادن در ورطه توطئه های بیگانگان وسیاه نمایی غیرواقعی وراستگویی ومذمت دروغ گویی از اصول بنیادی وعبور از آن در زمره خط قرمز صبح ساحل می باشد.

9-تمامی افراد وسازمان ها وگروه ها ودستگاه ها و ... حق دارند در صورت نقض قانون مطبوعات وتعدی به حقوق آنها دراخبار ومطالب صبح ساحل اعتراض خود را مستقیما به روزنامه انعکاس داده ومطمئن باشند که صبح ساحل درچارچوب قانون پاسخگو خواهد بود.

10-صبح ساحل نیز مطابق با قانون اجازه ایجادهرگونه محدودیت، توهین، تعدی، تهمت و برخورد قهری وسلبی نسبت به مجموعه خود را به هیچ فرد حقیقی یا حقوقی نداده وحقوق خود را از طریق مراجع قانونی دنبال می کند.

11-صبح ساحل تمام پرسنل وکارمندان خود درتمامی حوزه ها را به مثابه بزرگترین سرمایه انسانی می داند وتلاش می کند که ارزش وکرامت واقعی را برای نیروها وکارمندان خود با تامین حقوق مادی ومعنوی مطابق با قراردادهای قانونی وتوافق شده مورد توجه قرار دهد.

12-اعتقاد و پایبندی به اصول اخلاقی وارزش های عرفی واسلامی در پوشش، گفتار، رفتار، کردار و مراودات کارکنان صبح ساحل از موضوعات مورد تاکید این روزنامه بوده واحترام به ارباب رجوع و مخاطبین را به عنوان محور اساسی کارحرفه ای پرسنل می داند.

13-باتوجه به 12 بند قید شده درمنشور اخلاقی روزنامه صبح ساحل و به قداست و حریت قلم که واژه اصیل قرآنی است سوگند می خوریم که همواره به آنچه دراین منشورنگاشته ایم پایبند باشیم واز یادنبریم که برای ماندگاری وپویایی صبح ساحل انسان ها و پیشکسوتان زیادی در طول 32 سال زحمت کشیده و چراغ این مرکز فرهنگی را روشن نگه داشته اند لذا خدمات آنان را ارج می نهیم.