November 18, 2018 - ، ساعت 22:11
 
 
حاجی‌آباد رتبه نخست ازدواج هرمزگان را به خود اختصاص داده است


  صبح ساحل ، شهرستانها_ قائم‌مقام رئیس ثبت‌واحوال کشور دراموراستان‌ها گفت: درسال‌جاری شهرستان حاجی‌آباد با ثبت 22 درهزار نفر بیشترین ازدواج دراستان هرمزگان به خود اختصاص داده است.فریدون انصاری درحاشیه مراسم بهره‌برداری از ساختمان اداری ثبت‌واحوال این شهرستان افزود: درهمین مدت کمترین نرخ ازدواج با 2/4 درهزار مربوط به شهرستان بندرلنگه بوده است. وی با اشاره به سایر وقایع ثبت‌شده در استان اظهارداشت: بیشترین نرخ طلاق نیز با 8/1 درهزار و به شهرستان رودان اختصاص داشته وبستک با 8/0 درهزار کمترین نرخ طلاق دراستان داشته است. انصاری ادامه داد: شهرستان حاجی‌آباد با 1/3 درهزار کمترین نرخ فوت دراستان را به خود اختصاص داده و شهرستان بندرلنگه با 2/5 درهزار بیشترین نرخ فوت دراستان داشته است وی با اشاره به وضعیت ولادت دراستان گفت: بیشترین ولادت با 4/26درهزار درشهرستان جاسک وکمترین ولادت با 2/3 درهزار در ابوموسی رخ داده است. مشاور و قائم‌مقام ثبت‌احوال کشور دراموراستان‌ها برخی از ویژگی‌های بارز ثبتی استان هرمزگان درسال‌جاری را برشمرد وگفت: استان هرمزگان رتبه دوم درنرخ ولادت ثبت شده درکشور دارد واین استان جزء استان‌های دارای نرخ فوت پایین درکشور است. وی افزود: متوسط نرخ رشد طبیعی سالانه 8/1 درصد بوده ودراین شاخص رتبه دوم دارد انصاری ادامه داد: نسبت جمعیت روستایی استان حدود 2/21درصد بیشتر از متوسط کشوری است. وی با اشاره به فراوانی نام دراستان تصریح کرد: محمد، امیرعلی وعلی بیشترین نام‌های استفاده شده دربین پسران استان بوده بطوری که درکشور امیرعلی، ابوالفضل و علی بوده است. همچنین در بین دختران نام‌های فاطمه، زهرا ومریم دراستان بیشترین استفاده داشته است وفاطمه، ستایش وزهرا نیز بیشترین استفاده درکل کشور داشته است. ساختمان اداره ثبت‌احوال حاجی‌آباد نیز با زیربنای 500مترمربع در زمینی به مساحت یکهزارمترمربع بااعتباری بالغ بر2 میلیارد ریال به ‌بهره‌برداری رسید.ارسال شده: ساعت: 10:40

کلمات کلیدی: ازدواج

برچسب‌ها: حوادث
 
 
ازدواج و طلاق در هرمزگان افزایش یافت

رشد 20 درصدی طلاق در هرمزگان

40 تا 60 درصد بیماری های غیرواگیردار ریشه ژنتیکی دارد

8 ميليون تومان وام ازدواج

آمار طلاق درهرمزگان هفت درصد افزایش یافت