May 27, 2018 - ، ساعت 20:01
 
 
فرمانده دریابانی جزیره کیش
سه لنج صیادی در آبهای جزیره کیش توقیف شد


صبح ساحل ، حوادث -  فرمانده دریابانی جزیره کیش گفت: سه لنج صیادی متعلق به کشورهای همسایه در آبهای سرزمین ایران، اطراف جزیره کیش توقیف شد.به گزارش دریابانی هرمزگان، رحیم جهانبخش بیان داشت: لنج های صیادی توقیف شده متعلق به کشورهای حاشیه خلیج فارس بودند که بصورت غیر مجاز وارد آبهای ایران شده بودند، توسط دریابانی جزیره کیش توقیف شدند.وی عنوان کرد: تعداد سه لنج صیادی مربوط به کشورهای حاشیه خلیج فارس به جهت ورود غیرمجاز به آبهای کشورمان وصیدگونه های درخطرانقراض به همراه ۲۱ خدمه و لاشه کوسه ماهیهای صید شده توسط دریابانی کیش توقیف شدند.جهانبخش گفت: این لنج ها حدود ۱۲ کیلومتر وارد آبهای جمهوری اسلامی شده و مشغول صید ماهی بویژه کوسه ماهی سفید از نوع نایاب و درحال انقراض بودند که توسط دریابانان انتظامی کیش توقیف و خدمه آن نیز با دستور قضایی بازداشت شدند. وی تصریح کرد : لنج های صیادی توقیف شده در مناطقی به صید ماهی مشغول بودند که بیشترین ماهی ها در آن دیده می شود و اقدام این افراد به ضرر صیادان داخلی است.فرمانده نیروی انتظامی کیش گفت: این افراد هم به دلیل ورود غیرمجاز به آبهای جمهوری اسلامی و هم صید غیرمجاز به ویژه گونه های نادر به مقامات قضایی معرفی و برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد. سرهنگ جهانبخش افزود: ۲۱ نفر از خدمه و ناخدای این سه لنج صیادی با دستور مقام قضایی در بازداشت بسر می برند تا برابر قوانین نظام جمهوری اسلامی و با رویکرد حفاظت از محیط زیست با انان برخورد شود.ارسال شده: ساعت: 8:14

کلمات کلیدی: فرمانده دریابانی جزیره کیش ، لنج های صیادی توقیف شده ، متعلق به کشورهای حاشیه خلیج فارس ، بصورت غیر مجاز وارد آبهای ایران

برچسب‌ها: حوادث