May 27, 2018 - ، ساعت 14:04
 
 
لیگ برتر فوتبال هرمزگان
سه امتياز حساس به حساب سهيلى قشم واريز شد


صبح ساحل ، ورزشی - هفته هشتم  لیگ برتر فوتبال  هرمزگان با انجام هفت ديدار دنبال شدو تيم هاى خليج فارس ميناب، فولاد هرمزگان، بسيج حكمى ميناب، سهيلى جوان قشم ، جنوب بركه دوكا پارسيان و اتحاد دژگان موفق شدند حريفان خود را شكست دهند و يك بازى هم مساوى شد .  آرش بندرعباس يک       بسيج حكمى  سه آرش همچنان در حسرت بردآرش كه با تغير سرمربى خودش دنبال يک پيروزى شيرين بود در مقابل بسيج حكمى ميناب با گل محمد بارانى كه در دقيقه ٢٤ به ثمررساند يک نيمه به خواسته خودش رسيد اما در نيمه دوم دوباره ورق برگشت و بازى برده را با شكست عوض كردند. در دقيقه ٥٨ بازى محمود رسولى گل مساوى را براى بسيج زد . يازده دقيقه بعد محمود رسولى يک بار ديگر پايش به گل باز شد تا بسيج حكمى از حريف خودش جلو بيفتد. در ادامه تلاش آرش براى جبران گل خورده فايده نداشت و اين بسيج حكمى بود كه دوباره توسط محمد فخارى در دقيقه ٨٠ به گل  رسید وبازى باخته را سه بريک با پيروزى پشت سر بگذارد. در اين بازى كه نجف پناهى، فرزاد شيرمردى، عبدالقادر ايمانى و مجتبى بينايى داوران آن بودند جبار رحيمى، محمدبارانى، حميد داورنيا واسماعيل كنج برى از آرش و فاضل كمالپور، محمد امين پوررنجبرى و شهاب جهانگيرى از بسيج حكمى كارت زرددريافت كردند. براى آرش بندرعباس در اين بازى مرتضى مرادى، معين زحمت پيشه، محمد بارانى، على فرخى ، مضطفى مرادى زاده ، حميد عسكرى زاده، كيوان تجاره، حميدداورنيا، (٧٩ حسن گاوداريان ) جبار رحيمى، (٥٨ اسلام گنج برى ) عرفان مرادى ( ٧٥ سينا شهريارى) و على مرادى به ميدان رفتند.براى بسيج حكمى هم حسن زندانى، قربانعلى آل نوروز، جعفر كمالپور، فاضل كمالپور، محمود رسولى، مجتبى جعفرى، اسماعيل زاهدى، ( ٨٦ حميد جهانگيرى ) سعيد دهقانى ، (٦٧ محمد فخارى ) سجاد رمون زاده ، (٤٩ محمد امين پوررنجبرى ) اصلان رمضانى و شهاب جهانگيرى بازى كردند.  جبل بر شهرو صفر       خليج فارس ميناب  سه شكست جبل بر در خانهجبل بر شهرو براى متوقف كردن تيم صدرنشين خليج فارس ميناب بهترين فرصت را از دست داد ودر خانه نتوانست از پس اين تيم برآيد. شاگردان دادخداميرى زاده در تيم جبل بر در نيمه اول در دقيقه ٣٤ گل اول را پذيرفتند و رضا رحيمى براى خليج‌فارس گل زد. نيمه نخست با نتيجه يک برصفر به پايان رسيد اما در نيمه دوم تيم صدرنشين خليج فارس موفق شد دو گل ديگر توسط محمد امين خادمى در دقايق ٦٧ و ٦٩ به ثمر برساند تا با نتيجه سه برصفر پيروز اين ميدان باشد و حبل بر شكست سنگينى در خانه پذيرفت . اين بازى كه يک بازى پر برخورد بود ٩ كارت زرد داشت و امير رحيمى، مهران رئيسى، محمد عيدان پور از جبل بر  و محمد كريمى، ميلاد  رزم آرا، عبدا... دهباشى، مهدى نوروزدريايى و عباس مرادى از خليج فارس كارت زرد گرفتند. جواد سهراب‌نژاد، هارون چوپان زاده ، ابراهيم نجفى و ابراهيم فيروزى داوران اين بازى بودند.حسن جمالى، اميررحيمى، كامل جنكوک، نظام محمدى ، مهران رييسى، (٧٨ حسين رئيسى ) اكبر متدين، ( ٤٠ مرتضى رئيسى) منصور ستوده، (٤٧ محمد عيدان پور) مهدى باهک ، ابراهيم قويدل، عبدالرئوف جمالى و حميد محمودى براى جبل بر شهرو بازى كردند. شهاب جهانگيرى سرمربى خليج فارس ميناب هم در اين بازى از وجود محمد گا دارى، رضا رحيمى، اسدا... آزادى، امير رسولى، محمد كريمى، ميثم صادقى، قاسم سرخاب، عبداله دهباشى، (٨٧ عباس مرادى ) ميلاد رزم آرا ،(٧٠ صابرقلندرى) مهدى نوروز دريايى  و محمد امين خادمى (٨٣ حميد ذاكرى) بهره برد. پرسپوليس بيكاه يک      جنوب بركه دوكا دو نماينده رودان به قعر جدول نزديك شد پرسپوليس بيكاه رودان باشكستى كه مقابل جنوب بركه دوكا آورد به قعر جدول رده بندى نزديك شد. در اين بازى پرسپوليس بيكاه رودان  كه محمد خسروى هدايت آن را برعهده دارد  ابراهيم اختر، رضا رنجبرى، على حاجبى نژاد، رحيم غلامشاهى، ميلاد غلامشاهى، مصدق صالحى، ميثم طهماسبى ، عادل پرويزى، موسى داورى، سعيد زعيمى و عباس داورى را  به خدمت گرفت.محمد جاسمى پور سرمربى بركه دوكا پارسيان براى بازى مقابل با پرسپوليس بيكاه از وجود يوسف كده، محمد عرفان منش، محمد جيده، قاسم شمسى، عبدا... حميدى، جاسم وجدى ، (٤٤يعغوب حميدى ) محمد ميثاقى ، امين حاتميان ، على ميثاقى ، ( ٧٨ عادل دو حرف ) محمد رخ و  ماجد ميثاقى را به بازى فرستاد. پرسپوليس براى فرار از  قعر جدول تنها يک راه داشت وآن اين كه بتواند جنوب بركه دوكا را با شكست بدرقه كنداما اين اتفاق نيفتاد تا اين تيم همچنان جز تيم هاى فانوس به دست باشد. در دقايق پايانى نيمه نخست بود كه بركه دوكا به گل نخست دست يافت و يعغوب حميدى گل اول بازى را به ثمر رساند تا تيمش با برترى به رختكن برود. در نيمه دوم بيكاه از شرايط ميزبانى خودش بهره برد و ميلاد غلامشاهى در دقيقه ٦٠ گل مساوى را به ثمررساند اما اين پايان كار دو تيم در اين ديدار نبود و بركه دوكا در دقيقه ٧٧ توسط محمد رخ به گل رسيد تا برنده اين بازى باشد. قضاوت اين بازى را  احمد مرشدى به كمکهاى محسن احمدى و محمدمدنى برعهده داشتند و داور چهارم هم حمزه ضعيفى بود. اين بازى دو اخطارى هم داشت كه احمد مرشدى داور بازى كارت زرد به يعغوب حميدى و عبداله حميدى نشان داد.  سهيلى جوان قشم دو         اروند بندرعباس صفر سه امتياز حساس براى سهيلى جوانديدار حساس تيم هاى سهيلى جوان قشم و اروند بندرعباس با برترى تيم سهيلى جوان قشم  به پايان رسيد تا تيم قشمى سه امتياز حساس بازى را از آن خودش كند. دو تيم براى تصاحب جايگاه دومى جدول رده بندى چاره اى نداشتند كه سه امتياز را از آن خود كنند و اين موضوع بر جذابيت ديدار افزوده بود . بازى با سوت داور محمد كشاورزو كمك هاى ايوب وخالد مظفرى و داور چهارمى فردين كاملى آغاز شد. نيمه نخست بازى  با تساوى بدون گل به پايان رسيد. در نيمه دوم اين سهيلى قشم بود كه با حمايت هوادران خودش در دقيقه ٦٥ توسط آقاى گل ليگ برتر خالد تكى زاده به گل رسيد. در دقيقه ٦٩ بازى سهيلى دوباره به گل رسيد و اين بار خلفان زرنگ گل دوم را زد تا تيمش  برنده اين ديدار حساس باشد. در اين بازى اميد مفيدى و يعغوب ذاكرى از سهيلى و اردشير رسولى، ميلاد مرادپور و مهدى آبام پور از اروند كارت زرد دریافت  کردند  و يعغوب ذاكرى از تيم سهيلى در دقيقه ٧٨ با دريافت كارت زرد دوم از بازى اخراج شد. محمدتريان، اميد مفيدى، عدنان تاب، داوود شافعى، محمدشريف صالحى، حسام فولادى، خلفان زرنگ ، (٩٢ عبدالعزيز تاخره ) يعغوب ذاكرى ، جواد جغينى پور، خالد تكى زاده ( ٩١ صادق چاهو نژاد) و ابراهيم ايرانى با هدايت محمد امين چرخنده براى سهيلى جوان قشم بازى كردند. تركيب تيم اروند هم در اين بازى اردشير رسولى، فاروق درا، عليشا ايسينى، مهدى آبام پور، مصطفى خاقانى، امين حسين‌زاده، فرشاد عبدالهى ، ( ٧٨ عبدالرضا اوج هرمزى ) نويد دردمند، سعيد حيدرى، (٦٤ فرزين دريازاده) صابر محمدى و ميلاد مرادپور (٧٣ محمد توفيقى ) تشكيل مى دادند.  اتحاد رودان دو          سيبه كوخرد دو تنها مساوى هفته ديدار تيم هاى اتحاد رودان و سيبه كوخردتنها بازى هفته بود كه برنده نداشت و دوتيم امتيازات را تقسيم كردند. دراين بازى كه محسن مكى زاده، على عمارى ، سعيد مريدى و اسماعيل نجفى داوران آن بودند دو تيم اتحاد و سيبه در پايان نوددقيقه با تساوى دو - دو  بازى را به پايان بردند. هنوز پنج دقيقه از اين ديدار نگذشته بود كه مهدى حيدر نسب براى اتحاد رودان گلزنى كرد.بازى مى رفت تا نيمه نخست  با همين نتيجه به پايان برسد كه نجيب كوچكى به داد سيبه رسيد و گل مساوى را زد تا دو تيم با نتيجه مساوى به رختكن بروند. با شروع نيمه دوم و در دقيقه ٤٨ يك بار ديگر اتحاد رودان به گل رسيد و الياس نجفى دروازه سيبه را باز كرد. برترى اتحاد تا دقيقه ٤+٩٠ هم ادامه داشت و نماينده رودان سه امتياز اين بازى را از آن خود مى دانست كه نجيب كوچكى زاده دوباره ناجى  سیبه کوخرد  شد و دوباره بازى را به تساوى كشاند تا دو تيم امتيازات را تقسم كنند. در اين بازى داور مسابقه چهار بار دست به جيب شد و به مهدى سالارى، محمد امين جعفرى و جابر فرجام طلب از اتحاد رودان و ابراهيم انجين از سيبه كوخرد كارت زرد نشان داد. در اين بازى سام حيدرى، الياس نجفى، فتح ا... فخرالدينى، جابر فرجام طلب، مهدى سالارى، سجاد نجفى، ياسر ضعيفى، مهدى رحيمى، امير فتح‌آبادى و مهدى حيدرنسب براى اتحاد رودان و براى سيبه كوخرد ناصر حسن زاده، منصور حسن زاده، على كليبى زاده، مصطفى آگاه ، صلاح الدين جهان آرا، محمودپرنور، عزت ا... گلى ، منصور قلى خانى، عبدالسلام اونق، عمران شاگرى و نجيب كوچكى بازى كردند.  اتحاد بندر پل دو        اتحاد دژگان سه  اتحاد پل همچنان روى نوار باخت بازى دو تيم همنام اتحاد پل و اتحاد دژگان با برترى اتحاد دژگان به پايان رسيد. تيم اتحاد بندر پل كه همچنان روى نوار باخت حركت مى كند در بازى هفته هشتم خودش هشتمين باختش را در كارنامه ثبت كرد . اين بازى پنج گل داشت و در پايان سه بر دو به سود اتحاد دژگان به پايان رسيد. در دقيقه سه بازى مهدى پيشكار براى اتحاد پل گل زد تا هوادران اين تيم اميدوار به نخستين برد تيمشان شوند اما هنوز ده دقيقه نگذشته بود كه احد لشكرى دروازه پل را باز كرد تا بازى در نيمه نخست با تساوى به پايان برسد. با شروع نيمه دوم اين عبدالخالق درخوش بود كه در دقيقه ٦٦ پايش به گل باز شد وبراى بار دوم دروازه ميزبان را باز كرد. اين بار نوبت اتحاد بندرپل بود كه در دقيقه ٧٩ توسط محمد شاكرى بازى را به تساوى بكشاند. بازى دقايق پايانى خودش را سپرى مى كرد كه در دقيقه ٨٩ احمد پاليزان تير خلاص را شليک كرد و با فروريختن سقف دروازه اتحاد بندر پل هشتمين باخت را هم به اين تيم تحميل كرد. مجتبى خواب جاويد، مهدى جلودارى، رضا شرفى و على احمدزاده داوران اين بازى بودند كه خواب جاويد به محمد شاكرى، ميلاد رمضانى و محمد ملايى از اتحاد بندر پل كارت زرد نشان داد. اين بازى يک كارت قرمز  هم داشت و محمد ملايى در دقيقه ٨٥ با دريافت كارت زرد دوم از بازى اخراج شد. در اين مسابقه براى اتحاد بندر پل مرتضى نجاتى، محمد ملايى پلى، عبدالباقى بازماندگان ، ابراهيم ملايى ، ( سعيد ملايى ) محمد شاكرى، مهدى پيشكار، ميلاد رمضانى، عبداله معتمد زاده، (٨٠ ناصر منور زاده ) احسان برگ ، محمد ملايى (٦٣ سعيد سرلك ) ويونس باقى زاده به ميدان رفتند. براى اتحاد دژگان رضا قويدل، يوسف نيكو، ، آرمان واحدى، عقيل پاكارى، منصور جنگجو، احد لشكرى،مجتبى سليمانى، (٦٥ احمد پاليزان ) محمد حسينى، (٥٥ محمد آدرخش) عارف تراز، صابر رضايى و عبدالخالق سرخوش بازى كردند. لمزان بندرلنگه  دو      فولاد هرمزگان يک سومين برد لمزان لمزان در هفته هشتم ليگ برترفوتبال باشگاه هاى هرمزگان به سومين برد خودش دست يافت و موفق شد فولاد هرمزگان را شكست دهد.لمزان در نيمه نخست ودر دقيقه ٣٥ به گل نخست خودش دست يافت و حميدرضا الياسى نسب براى تيمش گل زدتا نيمه نخست با برترى لمزان به پايان برسد. در نيمه دوم باز اين لمزان بود كه ميدان دارى مى كردو در دقيقه ٦٦ توسط جواد درخشنده به گل دوم رسيد. در ادامه ودر دقيقه ٨٠ عرفان صالحى يكى از گلهاى خورده تيمش را جبران كرد اما با  اين گل هم فولاد نتوانست از شكست فرار كند . محمد احمدنيا ، فرزاد راهپيما، عظيم نيک پى و صالح خواجوى داوران اين بازى بودند. عباس مدارايى، جاسم آهنى و اصغر آذوق از لمزان در اين بازى كارت زرد گرفتند. در اين بازى براى فولاد ،  عباس مدارايى، ادريس كوهى، افشين آشيان، ميلاد قنبرى، اصغر آذوق، عرفان ابوالقاسمى، (٦٢ حسين پور خادم ) جاسم آهنى، محسن پريزاده، ( ٥٩ نيما ميرزاده ) حميدرضا محمدى، سعيد اقتدارى ( ٧١ محمدصادق يزدانى ) و عرفان صالحى براى فولاد هرمزگان بازى كردند. بهترين هاى هفته هشتم بهترين داور: مجتبى خواب جاويد بهترين كمك داوران: مهدى جلودارى ، سعيد مريدى بهترين مربى: محمد امين چرخنده بهترين بازيكن : نجيب كوچكى (سيبه كوخرد) بهترين تيم : سهيلى جوان قشمبهترین خط حمله:سهیلی جوان قشم با 19 گل زدهبهترین خط دفاع لیگ:خلیج فارس سولقان میناب با3 گل خورده آمار بازی های هفته هشتم : تعداد گل: 24 گلتعداد کارت زرد:  9 2 کارتتعداد  کارت قرمز:  دو اخراجیپرگل ترین دیدار هفته: (اتحاد پل 2 - اتحاد دژگان 3)کم گل ترین دیدارهفته: (سهیلی جوان 2 - اروند سورو صفر)اولین گل هفته:مهدی حیدرنسب بازیکن اتحاد رودان  در دیدار با سیبه کوخرد دیرترین گل هفته:نجیب کوچکی در دقیقه 4+90 برای سیبه کوخرد در دیدار با اتحاد رودانکم کارت ترین دیدار هفته:پرسپولیس بیکاه-جنوب برکه دکا دو کارت زردپرکارت ترین دیدار هفته:سیهلی جوان قشم- اروند سورو ( 5 کارت زرد یک کارت قرمز )کم کارت ترین تیم های  هفته:پرسپولیس بیکاه،فولاد هرمزگان، اتحاد دژگان (بدون کارت )پرتماشاگرترین دیدار هفته:پرسپولیس بیکاه - جنوب برکه دکا پارسیاندو گلهای هفته:(محمدامین خادمی از خلیج فارس در دیدار با جبل بر ، نجیب کوچکی از سیبه کوخرد در دیدار با اتحاد رودان و محمودرسولی از بسیج حکمی در دیدار با آرش بندرعباس)پنالتی  هفته: یک پنالتی (سجاد نجفی بازیکن اتحاد رودان در دیدار با سیبه کوخرد تنها ضریه پنالتی این هفته را تبدیل به گل کرد.)با ارزش ترین گل های  هفته:گل تساوی نجیب کوچکی  برای سیبه در مقابل  با اتحاد رودان، گل سه امتیازی جواد درخشنده برای لمزان در مقابل فولادگل سه امتیازی احمد پالیزبان از اتحاد دژگان درمقابل اتحاد پل  گل سه امتیازی محمد رخ برای برکه دوکا در مقابل پرسپولیس بیکاه،ضعیف ترین خط حمله لیگ: آرش بندرعباس با 4 گل زدهضعیف ترین خط دفاع:   اتحاد پل با 24  گل خوردهآقای گل لیگ:خالد تکی زاده از سهیلی جوان قشم با  9 گلارسال شده: ساعت: 7:57

کلمات کلیدی: هفته هشتم لیگ برتر فوتبال هرمزگان ، انجام هفت ديدار دنبال شد

برچسب‌ها: ورزش