September 23, 2018 - ، ساعت 12:20
 
 
نقش شورا در مدیریت امور محلی و انتخاب شهردار


صبح ساحل ، سیاسی - مدیریت محلی که نوعی حکومت مبتنی بر رای و اراده ی مردم برای اداره هر شهر، روستا و محله است ، مدل مناسبی برای واگذاری بخش وسیعی از وظایف و تصدی های دولت است . مدیریت هایی که نه دولتی و نه خصوصی اند، بلکه به عنوان نهادهای غیر دولتی و به تعبیر امروزی NGO  متکی و مبتنی بر رای و خواسته ی مردم اند که با انگیزه های اجتماعی ، مردمی و معنوی با ساز و کارهای قانونی ، دور هم جمع می شوند و بخش گسترده ای از وظایف را انجام می دهند . این مدل در مباحث علمی و نظری و تجربیات کشورهای پیشرفته ، سابقه ی طولانی و آموزنده ای دارد ، ولی در کشور ما به آن کمتر توجه شده است و ما از نعمت مشارکت مردم برای انجام وظایف و رفع نیازهای مربوطه به خود کم بهره ایم و نتوانسته ایم مشارکت مردمی را در اداره ی امور اجتماعی و محلی به نحو مطلوب جلب و در راه رشد و توسعه ی کشور از آن استفاده کنیم . شوراها به عنوان ارکان اصلی افزایش مشارکت شهروندان در اداره ی امور محلی خود می باشند . یکی از وظایف اصلی که به عهده شوراهای اسلامی واقع شده است ایجاد حلقه ارتباطی بین مردم و افزایش نقش آن ها در مدیریت امور محلی و انتخاب شهردار است . در جامعه کنونی روز به روز توقعات عمومی و حتی انتظارات مسئولان دولتی از مجموعه شهرداری رو به افزایش است که در جامعه مدنی نهادهایی که موجودیت خود را از آراء و تمایلات مردم کسب می کنند در حقیقت باید به نمایندگی از مردم نقش موثری در اداره امور محلی ایفا کنند و به واسطه وجود شورای شهر ، مردمی و غیر دولتی بودن مهم ترین ویژگی شهرداری ها به شمار می رود . شهردار به عنوان کلیددار شهر نقش پررنگی را در اداره امور شهر ایفا می کند . در یک شهر تمام سیستم ها مانند یک زنجیر به یکدیگر متصل هستند و ایجاد اختلال در اجزای یکی از این سیستم ها قطعا بر کل سیستم اثر خواهد گذاشت به همین خاطر ضرورت برنامه ریزی و نگاه تخصصی فارغ از مسائل دیگر یکی از پیش نیازهای مدیریت شهری است .شهردار موفق کسی است که از همه حوزه ها یک بهره عمومی برده باشد اما مهم ترین نیاز او مدیریت قوی است. مدیریتی که بتواند یک شهر را با تمام ویژگی هایش ساماندهی نموده و در نهایت تمامی اجزاء به سمت مدیریت یکپارچه و توسعه شهری گام بردارند . نرگس غلامپور -کارشناس دفتر امور شهری وشورا استانداری هرمزگان ارسال شده: ساعت: 7:59

کلمات کلیدی: شهردار به عنوان ، کلیددار شهر ، نقش ، پررنگی

برچسب‌ها: سیاست
 
 
نقشه های ژئومورفولوژی سواحل هرمزگان تهیه شد

حرکت حاشیه نشینی روی خطوط نقشه شهر

خلیج فارس ....

رفع انحصار مردانه، گامی در مسیر اصلاح جامعه

روایت «مادری» از زبان چهره ها