November 18, 2018 - ، ساعت 22:50
 
 
مصرف مشروبات الکلی جنگ بدون مرز


 صبح ساحل-حوادث: مصرف مشروبات الکلی، گرایش فرد را به اصول اخلاقی و معنوی و ارزش های اجتماعی کاهش می دهد، به طوری که آسیب شناسان اجتماعی، مصرف آن را به مثابه ‹جنگ بدون مرز› می دانند.
به این آسیب اجتماعی درسال های اخیر، تعداد زیادی از مردم را تحت تاثیر قرار داده و به طور روز افزونی در حال تعامل با سای آسیب های اجتماعی و تبدیل شدن به یک تهدید ساختار شکن است.
آسیب شناسی اجتماعی خاستگاه مطالعه اختلال ها، بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی در سطح جامعه است، زیرا اگر در جامعه ای هنجارها رعایت نشود، کجروی پدید می آید و رفتارها آسیب می بیند، به عبارت دیگر آسیب زمانی پدید می آید که هنجارهای مقبول اجتماعی زیرپاگذاشته شده و رعایت نگردد.توضیح کامل تر اینکه پایبند نبودن به هنجارهای اجتماعی، موجب پیدایش آسیب های اجتماعی می شود، از جمله آسیب هایی که در سال های اخیر ذهن نخبگان و مسئولان را به خود مشغول کرده و جامعه ایران را دچار خطر نموده ، گرایش نامتعارف نسل جوان جامعه به مصرف مشروبات الکلی است.
گرایش به مصرف مشروبات الکلی به عنوان یکی از حادترین مسائل اجتماعی ایران، وجوه مختلف جامعه شناسی، روان شناسی، حقوقی، سیاسی، مذهبی، تربیتی و غیره دارد، به اعتقاد تحلیل گران اجتماعی، گرایش شهروندان به مصرف مشروبات الکلی، به¬عنوان یکی از مسائل پیچیده اجتماعی درعصر حاضر است که بستر و زمینه ساز بروز بسیاری از آسیبها و انحرافات اجتماعی می¬باشد.
به عبارت دیگر رابطه مصرف مشروبات الکلی با مسائل اجتماعی ارتباطی 2 جانبه است؛ از یک¬ سو مصرف مشروبات الکلی، شهروندان را به سمت گوشه نشینی سوق داده و جامعه را به رکود و انحطاط می¬کشاند و از سوی دیگر پدیده¬ای است که ریشه در مسائل اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و فرهنگی جامعه دارد.
تقلید از دیگران و کسب آرامش مهم ترین عوامل گرایش
به مصرف مشروبات الکلی
مهم ترین عوامل گرایش به مصرف مشروبات الکلی، تقلید از دیگران، کسب تجربه، کسب آرامش، تشویق دوستان دیگران، احساس بزرگی و زیبایی با مصرف، لجاجت در مقابل والدین، جنسیت مذکر و سرگرمی ذکر شده است.
همچنین نباید نقش عوامل واسطه ای همچون محیط اجتماعی، تعداد دوستان الکلی و طرد شدن از خانواده را در بروز رفتار سوء مصرف مشروبات الکلی از نظر دور داشت.
با وجود اهمیت مساله سوء مصرف مشروبات الکلی در بین نوجوانان و جوانان، پژوهش های اندکی در این زمینه در کشور ما انجام شده است، این پژوهش ها بیشتر به بررسی شیوع و عوامل جامعه شناختی موثر بر مصرف پرداخته اند و کمتر مطالعه ای به بررسی علل گرایش جوانان و نوجوانان به مشروبات الکلی پرداخته است.
روشن است که چنان چه ما نتوانیم شناخت مناسبی از علت ها و زمینه های گرایش افراد به قاچاق و مصرف مشروبات الکلی از طریق ابزارهای علمی پیدا کنیم هر روز شاهد آن خواهیم بود که آمار مصرف در بین جوانان شکل صعودی به خود گرفته و به تبع آن افزایش جرائم و آسیب های اجتماعی مرتبط نیز دور از انتظار نخواهد بود.
*یافته های معاونت اجتماعی پلیس هرمزگان از علت گرایش جوانان به قاچاق و مصرف مشروبات الکلی
برهمین اساس و در راستای بررسی علل گرایش جوانان استان هرمزگان به قاچاق و مصرف مشروبات الکلی توسط کارشناسان معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان اقدام به انجام مطالعه موردی پیرامون مساله گردید که خلاصه و مهم ترین یافته های این تحقیق به همراه پیشنهادها و راهکارهای کاربردی ارائه می گردد.
یافته های مطالعه موردی:
- بین اختلال در فهم نیازها و مطالبات جوانان و گرایش به قاچاق ومصرف مشروبات الکلی رابطه معناداری وجود دارد.
-بین ضعف در باورها و اعتقادات دینی وگرایش به قاچاق و مصرف مشروبات الکلی رابطه معناداری وجود دارد.
-بین نقصان و ناکارآمدی جریان جامعه‌پذیری و وگرایش به قاچاق ومصرف مشروبات الکلی رابطه معناداری وجود دارد.
- بین فهم نادرست افراد از اوقات فراغت ووگرایش به قاچاق و مصرف مشروبات الکلی رابطه معناداری وجود دارد.
اما با توجه به بررسی دیدگاه¬های نظری ، تحقیقات صورت گرفته ، آمارهای موجود ، مشاهدات کارشناسانه و در نهایت براساس یافته های این تحقیق مهم ترین دلایل گرایش جوانان استان هرمزگان به قاچاق و مصرف مشروبات الکلی به شرح زیر می باشد:
- موقعیت استرانژی استان هرمزگان و ترانزیت عمده مشروبات الکلی بصورت غیرمجاز از کشور های مجاور حاشیه خلیج فارس.
- بیکاری جوانان که این مساله از دیدگاه نخبگان و مطلعین اجتماعی جزء اولویت اصلی مسائل اجتماعی استان طی سال های قبل عنوان شده است .
- بهره گیری از برنامه های سوء ماهواره و القاء فرهنگ غربی در راستای سست نمودن باورهای دینی نسل جوان
- ارزان بودن و پایین بودن قیمت مشروبات الکلی خارجی
پیشنهادات و راهکارهای کاربردی برای حل مساله قاچاق مشروبات الکلی:
راهکارهای آموزشی و دینی :
-اهمیت دادن به پیشگیری در وهله اول ، برای جلوگیری از قربانی شدن افراد آسیب پذیر که زمینه مصرف مشروبات الکلی را دارند و بازتوانی و بازپروی افرادی که به این رفتار روی آورده اند از طریق برنامه های مناسب و آموزش های دقیق.
- ترویج ارزش های دینی در جامعه و افزایش احساس تعهد مردم به این ارزش ها
- ارتقای آموزش مهارت های زندگی در مدارس و برنامه های خارج از مدرسه .
- آموزش والدین از طریق رسانه های عمومی ،‌مدارس و برگزاری سمینارها در خصوص ارتباط با همسر و فرزندان و اقدام اساسی در جهت تشویق مشارکت فرزندان در مسئولیت های خانواده .
- اطلاع رسانی عمومی و فرهنگی و حساسیت زایی در خانواده در مورد خطرات الکلیسم و تبیین اهداف دشمن در ترویج میگساری و تشریح پیامدهای سوء خانوادگی و اجتماعی آن.
- تبیین فلسفه تحریم شراب از طریق یافته های علوم تجربی و اجتماعی.
راهکارهای قانونی :
-تقویت دستگاه های قضائی در محاکم و اعمال تنبیهات لازم در راستای از بین رفتن قبح رفتار و ترویج آن .
- انهدام باندهای بین المللی تهیه و توزیع مشروبات الکلی
-حذف علل و عوامل اجتماعی سازنده جرم و مرتفع نمودن خلاهای قانونی و رفع مشکلات اجرای قانون
-محدود کردن دسترسی افراد به الکل به ویژه در مراکز تفریحی و سیاحتی
راهکارهای کلی و پیشگیرانه :
- توجه بیشتر به روابط عاطفی بین اعضاء خانواده شود.
- توجه بیشتر به نقش کارکردی ، تربیتی و آموزشی جوانان در خانواده¬ها، مدارس و رسانه¬های جمعی.
- توجه بیشتر مراکز فرهنگی و صدا و سیما نسبت به آموزش نحوه گذراندن صحیح اوقات فراغت نوجوانان وجوانان.
- تقویت برنامه های فرهنگی در راستای پرهیز از الگوبرداری نادرست افراد از فیلم ها وسریال¬های نامناسبی که در آنها مشروبات الکلی سرو می شود.
- توجه ویژه مددکاران اجتماعی به گروه ها و اشخاص مورد هدف با پیگیری متعهدانه به همراه پشتوانه های رسمی و قانونی.
- توجه به عدالت اجتماعی در همه ابعاد و ایجاد و گسترش تفریحات سالم در سطح استان بویژه نقاط کمتر توسعه یافته و آسیب پذیر.
- تسهیل ازدواج برای جوانان.
- افزایش فرصت های اشتغال و کاهش بیکاری در جامعه .
- کاهش نابرابری ها ، تبعیض و فاصله طبقاتی در سطح جامعه .
- افزایش بودجه عمومی برای خدمات اساسی مورد نیاز جوانان و نوجوانان .
- تاسیس و تقویت مراکز مهم تفریحی، ورزشی و فرهنگی برای اقشار مختلف جامعه به خصوص نوجوانان و جوانان محلات آسیب پذیر و حاشیه ای
- مهم ترین استرانژی که بعد از گرایش به مصرف اشخاص باید مورد توجه قرار گیرد ارائه خدمات اساسی مثل خدمات مشاوره، روانپزشکی،‌ فراهم نمودن محیط آرام ،‌اشتغال و غیره است .
یادداشت از معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان هرمزگانارسال شده: ساعت: 8:57

کلمات کلیدی: مصرف مشروبات الکلی جنگ بدون مرز

برچسب‌ها: اجتماعی