July 23, 2018 - ، ساعت 18:27
 
 
آزمایش موفقیت آمیز سومین چاه میدان گازی پارس جنوبی آزمایش سومین چاه فاز 14 میدان گازی پارس جنوبی


صبح ساحل-اقتصادی:آزمایش سومین چاه فاز 14 میدان گازی پارس جنوبی با هدف بررسی ظرفیت های تولید بخش های مرزی این فاز با موفقیت به پایان رسید.معاون حفاری پروژه فاز 14 پارس جنوبی در شرکت تاسیسات دریایی ایران در حاشیه بررسی آزمایش سومین چاه میدانی گازی پارس جنوبی به خبرنگار ایرنا گفت:هدف اصلی آزمایش چاه SPD14D-02 بررسی ظرفیت های تولید بخش های مرزی فاز 14 درموقعیت سکوی D است که با توجه به مدلهای مخزنی موجود و در مقایسه با سایر فازهای مرزی میدان گازی پارس جنوبی انتظار می رفت که پتانسیل تولید این چاه نسبت به سایر چاه های سکوهای نزدیکتر به مرکز مخزن کمتر باشد.اباسد صفری اظهار کرد : خوشبختانه نتایج این آزمایش نشان داد که پتانسیل تولید چاه مذکور درحد قابل قبولی نسبت به چاه توصیفی SPD14D-08 و بیش از سایر چاههای فازهای مرزی مانند چاه های مرزی فاز 12 است .وی در مورد ویژگیهای مهم و پیچیدگی های این آزمایش گفت : از نظر عملیاتی می توان به زاویه دار بودن این چاه برای نصب و آزادسازی مجرا بند درون چاهی رشته آزمایش ساقه مته و کشتن چاه با توجه به مشبک کاری همزمان دو لایه مخزنی اشاره کرد .
صفری افزود : این عملیات پیچیده و دشوار با تکیه بر دانش فنی در کشور ، تجربیات نیروی حفاری شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، پیمانکاران توانا و رهنمودهای کارفرمای نفت و گاز پارس ،برنامه ریزی دقیق و با مرور تمامی جوانب کار طی برگزاری جلسات متعدد فنی با حضور تمامی شرکتهای مربوطه با موفقیت کامل انجام و به پایان رسید که این مهم می تواند بعنوان یک الگوی مناسب برای آزمایش چاههای گازی جهت دار در سایر پروژه ها بکارگرفته شود.ارسال شده: ساعت: 12:25

کلمات کلیدی: آزمایش پارس جنوبی

برچسب‌ها: اقتصاد