December 10, 2018 - ، ساعت 18:57
 
 
شهردار سیریک در گفت و گو با صبح ساحل:
مشکل اصلی شهرداری های استان نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است


صبح ساحل، شهرستانها _  شهردار بندرسیریک درنشست شهرداران استان اظهار داشت:مشکل اصلی شهرداری های استان؛ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه اجرای آن است.

سعدینی ضمن انتقاد از قانون مالیات بر ارزش افزوده خاطر نشان کرد: بخش زیادی از مشکلات شهرداری ها ناشی از نحوه اجرای آن می باشد.وی با اشاره به وجود اشکالات موجود در این قانون افزود:" قانون مالیات بر ارزش افزوده بر خلاف سیستم بودجه ریزی و تخصیص منابع درکشور عمل می کند در حالی که اغلب درآمدهای عمده استانی به حساب خزانه واریز می شود و این منابع از طریق قانون بودجه ی سالیانه،کل نیازهای کشوررا هدف می گیرد، متاسفانه بر اساس بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده عمده منابع وصولی موضوع این قانون درمحل وصول درآمد هزینه می گردند و با توجه به ضعف بنیه اقتصادی و تولیدی بسیاری از نقاط استان و در نتیجه فقدان فعالیتهای اقتصادی پرداخت کنندگان مالیات این نقاط، تعداد شهرهای بهره مند از این منابع بسیار اندک شد که هم اکنون شاهد ضعف ارایه خدمات به شهروندان و ایجاد بدهی های سنگین به پیمانکاران، مشاوران، موسسات ارایه دهنده کالا و خدمات و همچنین افزایش مداوم مطالبات کارکنان شهرداری ها به عنوان پیامدهای منفی اجرای این قانون می باشیم. وی ادامه داد: با توجه به بهره مندی تعداد محدودی از شهرداری ها از منابع مالی موضوع این قانون، شاهد بروز نابرابری و عدم توازن در زمینه رشد و توسعه ی شهرها خواهیم بود.

شهردار بندرسیریک با اشاره به تعیین سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مجری این قانون، اضافه نمود: متاسفانه روند اجرایی این قانون نیز مطلوب نبوده و اگر مجریان این قانون کمی مسئولانه تر عمل کنند زمینه ی بهتری برای کلیه شهرداری های استان فراهم خواهد شد. ولی درحال حاضر سازمان امورمالیاتی عملکرد  مطلوبی در جهت اجرای این قانون به نمایش نگذاشته است و این عملکرد نامطلوب بر بار مشکلات شهرداری ها افزوده است.

سعدینی به نحوه رفتار و تعامل دستگاههای اجرایی نیز اشاره کرد و تصریح نمود: بعضی از دستگاه های اجرایی برای انجام فعالیت های عمرانی نیازمند حفاری در معابر شهری هستند که این امر مشکلاتی را برای  شهرداری ها و شهروندان ایجاد نموده است؛ زیرا بر اساس ماده ی96 قانون شهرداری معابر و شوارع شهر متعلق به شهرداری می باشند و دستگاه های اجرایی ضمن استنکاف از پرداخت مطالبه مورد نظر؛متاسفانه با ادبیات نامناسبی برخورد نموده و پاسخ می دهند درصورتی که شهرداری از مواضع خود مبنی بر لزوم وصول هزینه های حفاری عقب نشینی نکند، دستگاه متبوع آنها فعالیت عمرانی خود را در این شهر متوقف نموده و منابع عمرانی را درشهر دیگری هزینه خواهد نمود که سبب بروز جو فشار بر شهرداری ها و در نتیجه ضرر و زیان زیادی شد. بنابراین شهرداری محتاج پشتیبانی بیشتری در این خصوص می باشند.

 ارسال شده: ساعت: 9:38

کلمات کلیدی: شهردار بندرسیریک

برچسب‌ها: شهرستان‌ها