November 18, 2018 - ، ساعت 14:16
 
 
آغاز ذخیره سازی بچه ماهی در قفس های دریایی پرورش ماهی


صبح ساحل، اقتصادی _  ذخیره سازی بچه ماهی در قفس های دریایی پرورش ماهی درهرمزگان آغاز شد.  مدیر کل شیلات هرمزگان با بیان این خبر افزود: با نصب وبهره برداری 4 واحد قفس دریایی در آبهای خلیج فارس واقع در جزیره هنگام عملیات ذخیره سازی بچه ماهی بمنظور پرورش و رسیدن به وزن بازاری دراین قفس ها آغازشد.قدرت میرزاده گفت:این طرح بامشارکت بخش خصوصی وحمایت سخت افزاری وفنی شیلات به مرحله اجرا درآمده است.وی اظهارداشت: براساس مطالعات انجام شده از 90 هزار تن پتانسیل تولید پرورش ماهی درقفس دراستان هرمزگان 40 هزار تن مربوط به شهرستان قشم است که با توسعه این صنعت و ورود سرمایه گذاران امکان تولید ماهی دراین شیوه فراهم می گردد.میرزاده اضافه کرد: پرورش ماهی در قفس روشی است که ماهیان درمحیط محصور در دریا ومحیط طبیعی رشد کرده وپس از مراحل پرواری و رسیدن به وزن مناسب قابل عرضه دربازار مصرف خواهد بود.وی خاطرنشان کرد: دستیابی به امکان تولید ماهی با قابلیت ارزآوری ومصرف داخلی درآبهای ساحلی و محیط طبیعی ومورد پسند ذایقه بازار وهمچنین مزایای مربوط به ایجاد اشتغال، رشد وتوسعه مناطق محروم، کمک به بازسازی ذخایر طبیعی وهدایت جامعه صیادی به سمت‌آبزی پروری از اهداف طرح  است.علاوه بر شهرستان قشم درمنطقه گرزه از توابع شهرستان بندرلنگه نیز تولید ماهی در قفس های دریایی با سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت شیلات درحال اجرا  است.ارسال شده: ساعت: 9:16

کلمات کلیدی: بچه ماهی ، پرورش ماهی ، مدیر کل شیلات هرمزگان ، قفس دریایی

برچسب‌ها: اقتصاد
 
 
واگذاری صدور مجوزهای صیادی به هرمزگان

تکثیر و رها سازی ماهی صبیتی درهرمزگان

نخستین همایش ملی شیلات و آبزیان در بندرعباس

ظرفیت 90 هزار تنی در پرورش ماهی‌های قفسی

تکثیرماهیان دریایی، صنعتی اشتغالزا