December 16, 2018 - ، ساعت 23:50
 
 
هشدار درمورد منابع آبی


صبح ساحل ، اقتصادی - براساس هشدار مقامهای مسئول ، شرایط آبی هرمزگان از روند مناسبی برخوردار نبوده و به خط قرمز بحران نزدیک شده است ،این بحران درشرایطی که اگر درمدت زمان اندکی که از فصل زمستان باقی مانده شاهد بارش باران قابل محاسبه ای دراستان نباشیم

قطعا ازخط قرمز عبور کرده و درمرحله حادتری قرار می گیرد،کاهش نزولات جوی درکنار افزایش بی رویه توسعه شهرها وازهمه مهمتر عدم استفاده بهینه ازمنابع آب محدودی که با هزینه زیاد تولید می شود وبه ارزانترین شکل ممکن صرف موارد غیر ضروری می گردد دورنمای نگران کننده ای از وضعیت تامین آب دراستان وبخصوص درمناطق شهری هرمزگان ترسیم کرده است.درچنین شرایطی گویا آنگونه که باید وشاید نیز حساسیت لازم درمورد این بحران وجودندارد وهمانطور که درگزارش چاپ شده روزنامه دیروز بدان اشاره کردیم آب آشامیدنی تصفیه شده که حکم کیمیاست درپمپاژ کارواش‌های شهر خرج برق انداختن خودروها ویا سیراب کردن چمن ودرختانی می شود که اساسا درتمام دنیا با آب های بازتولید شده انجام می شود.واقعا این معما برای نگارنده باقی مانده که چگونه از یکسو نزدیک به 17 سال است همه به جولان خشکسالی دراستان واقف هستند ولی درطول این مدت حتی روزی نیم ساعت توان وایده والبته کارعملیاتی برای استفاده بهینه تر ازآب درمحیط‌های شهری استان نشده است تا حد اقل سطح مصرف آب تصفیه شده ثابت بماند وبه افزایش بی قاعده امروز نرسد.گرچه شهرداری‌ها اقدامات بسیار محدودی درزمینه استفاده ازآب غیرشرب برای مصارف فضای سبز ایجاد کرده اند،اما بدون شک کافی نبوده وباید حساسیت درمورد برخی خدمات دیگر که درآب را بی منطق مصرف می کنند بکار آید.

شک نخواهیم داشت که با راه اندازی آب شیرین کنها که برای تامین آب مصرفی استان درمراحل پیش تولید هستند همه چه مردم وچه مسئولین خواهند فهمید که تولید آب چه هزینه ای دارد ومتاسفانه چگونه به سادگی ازکف می‌رود.ارسال شده: ساعت: 7:33

کلمات کلیدی: شرایط آبی هرمزگان ، خط قرمز بحران ، نزدیک شده

برچسب‌ها: اقتصاد