December 16, 2018 - ، ساعت 23:39
 
 
سیدعبدالباعث قتالی،امام جمعه اهل سنت بندرعباس در گفت و گو با صبح ساحل:
رسیدن به وحدت،نیازمند آموزش نیروهای متعهد به وحدت است


  صبح ساحل ، سیاسی - سید عبدالباعث قتالی ،امام جمعه اهل سنت بندرعباس گفت: رسیدن به وحدت،نیازمند آموزش نیروهای متعهد به وحدت است.

امام جمعه اهل سنت بندرعباس در گفت و گویی اختصاصی با صبح ساحل درخصوص وضعیت اهل سنت دراستان هرمزگان مطالبی بیان کرد که در پی می‌آید.

* بهترین محورهای فعالیت های خیرخواهانه درمیان اهل سنت جنوب چه می باشد؟ 

-اهل سنت جنوب همواره تلاش کرده است که شهروندی مسئولیت پذیر درجامعه باشد وبا مشارکت اجتماعی و خیرخواهانه خود، در حل مشکلات اجتماعی مشارکت کنند .آب انبار سازی،مسجد سازی،مدرسه سازی،درمانگاه سازی،دانشگاه سازی،کتابخانه سازی،جاده سازی،سدسازی و...گوشه ای از تلاش خودجوش وخیرخواهانه خیرین اهل سنت در منطقه جنوب بوده است. 

* ریشه های تاریخی اهل سنت دراستان هرمزگان چگونه بوده است؟ 

- ریشه های تاریخی اهل سنت دراستان هرمزگان به قرنها قبل باز می گردد. مذهب اهل سنت درطول تاریخ ، مذهب اکثریت مردم جنوب را تشکیل می داده است. اهل سنت جنوب ایران دارای علماء واندیشمندان و مدارس دینی زیادی بوده است. مدرسه دینی کمالیه دربند حاج علی قشم قریب به 400 سال قدمت دارد که مرکز فقه شافعی درخلیج فارس بوده است. 

امروزه اکثر شهرهای بزرگ استان هرمزگان دارای مدارس دینی و علماء زیادی هستند که درفقه شافعی و حنفی فعالیت می کنند.اهل سنت جنوب درطول تاریخ همواره نگاه اجتماعی به مسائل داشته است و علاوه بر فعالیت دینی وفعالیت های خیرخواهانه ،توسعه آموزش ، تجارت و... متمرکز بوده است. 

* وضعیت جمعیتی اهل سنت دراستان هرمزگان چه می باشد؟ 

- اهل سنت جنوب درایران قریب به 40درصد جمعیت استان هرمزگان را تشکیل می دهند. جمعیت اهل سنت درجنوب ایران در سه استان فارس ،بوشهر و هرمزگان حدود 800هزارنفر برآورد می شود.اهل سنت این سه استان دارای پیوندهای فرهنگی وتاریخی زیادی با یکدیگرهستند.غالب اهل سنت جنوب شافعی مذهب و بخش کمتری حنفی مذهب و بخش کوچکتری حنبلی مذهب هستند. 

* وضعیت وحدت شیعه و سنی دراستان هرمزگان راچگونه ارزیابی می کنید؟ 

- اهل سنت درجنوب ایران واستان هرمزگان دارای وحدت مثال زدنی با برادران شیعه خود هستند.برای قرنها دراین خطه زندگی مسالمت آمیز میان پیروان دومذهب حاکم بوده است.این برادری و حسن نیت میان طرفین شاید درکل جهان اسلام کمیاب باشد. همگرایی وهمدلی شیعه و سنی دراستان هرمزگان همواره الگویی برای سایر نقاط کشور بوده است. 

* وضعیت اجتماعی اهل سنت دراستان هرمزگان چگونه است؟ 

- اهل سنت درجنوب ایران درطول تاریخ درحوزه تجاری پیشرو بوده اند. امروزه نیزاهل سنت در تجارت و بازار فعالیت زیادی دارند. این خودکفایی اقتصادی درطول تاریخ بسیارمهم بوده است.نتیجه این شده است که اهل سنت بیشترین مشارکت را درامور خیرخواهانه دارند. خیرین اهل سنت درهمه ادوار دولت را در توسعه فرهنگی ،آموزشی ودینی یاری کرده اند. 

مدارس کلاسیک دراستان اولین بار توسط خیرین اهل سنت دراین استان بنا شده است. حتی حقوق معلمان این مدارس را خود خیرین می پرداختند. این خودکفایی اقتصادی سبب شده است که منطقه غرب هرمزگان چه از بعد امنیت ، چه از بعد تولید متخصص و پزشک  وچه از بعد مشارکت مردمی درحل مشکلات عمومی دراستان پیشرو و درکشور مطرح باشد. 

* وضعیت سیاسی اهل سنت را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

- اهل سنت بعدازپیروزی انقلاب اسلامی درهمه عهدها مشارکت فراوانی داشته است. دراکثر انتخابات در استان هرمزگان ، مشارکت سیاسی اهل سنت بیشتر از برادران شیعه خود بوده است. در عوض درهرگونه اعتراض ها و مخالفت های سیاسی ، اهل سنت کمترین حضور را داشته است. این رویکرد اهل سنت خود بزرگترین دلیل برای همسویی اهل سنت وباورهای حاکم برجامعه و پیوند اهل سنت با ارزشهای نظام است. 

* دولت تدبیر وامید با رأی بالای اهل سنت توانست درانتخابات موفق شود. آیا تاکنون به مطالبات اهل سنت رسیدگی کند؟ 

- ما منکر رویکرد مثبت دولت به اهل سنت نیستم وبابت این رویکرد از دولت تشکر می کنیم ، اما دولت بدلیل مشکلاتی که ما نمی دانیم نتوانسته حداقل خواسته های اهل سنت که همه آنها هم قانونی و جزء شعارهای رسمی و عمومی نظام است پاسخ دهد. 

* یکی از مسائلی که الان منطقه درآن درگیراست، افراط گرایی است. اهل سنت ایران چه موضعی درقبال آن دارد؟ 

- ما اعلام کرده ایم که طرفدار اعتدال و میانه روی هستیم. ما با هرگونه تندروی دینی مخالفیم وآن را نوعی خروج از دین می دانیم. باید اختلافات فکری و مذهبی از کانال گفتگوهای سازنده و علمی حل شود.اما هرگونه اختلاف فکری و مذهبی نباید به تبعیض حقوقی علیه پیروان یک مذهب ختم شود. 

افراط گرایی مذهبی علل زیادی دارد. برخی از این علت ها از کنترل و اختیارات ما خارج است. اما تا آنجا که مربوط به ماست باید گفت ما علماء اهل سنت تلاش می کنیم مرزبندی میان مذهب اهل سنت و افراط گرایی را مشخص کنیم  و این روشنگری را درمیان مردم انجام دهیم که افراط گرایی راه مناسبی برای تبلیغ دین نیست.ما بارها گفته ایم طرفدار وحدت اسلامی هستیم و برای حقوق پیروان مذاهب مختلف احترام قائلیم.  

* مهمترین موانع وحدت دراستان هرمزگان کدام هستند؟ 

- ما در زمینه قانونی مشکلی درمورد وحدت نداریم . قانون اساسی بطورشفاف حقوق پیروان مذاهب را مشخص کرده است. اما مشکل سلیقه افرادی است که باید وحدت بین مذاهب و شایسته سالاری واقعی را درجامعه پیاده کنند. واقعیت این است که این افراد می توانند با سلیقه گرایی خود کل زحمات نظام و ادارات دولتی را درمورد وحدت اسلامی و شایسته سالاری متوقف کنند و با سلیقه گرایی مانع حضور نیروهای شایسته اهل سنت در مدیریت ها شوند.لذا ما باید به نسبت شعاری که برای وحدت و شایسته سالاری می دهیم،باید برای تحقق این شعارها نیروآموزش دهیم.تا نیروهای تصمیم گیر ما با مسأله وحدت و شایسته سالاری آشنا باشند وبا سلیقه گرایی خود ،به مانعی درراه وحدت و حذف بخشی از جامعه تبدیل نشوند. 

* آیا برای حل این مشکل گفتگویی هم با مسئولان داشته اید؟ 

- ما بطور مداوم با سطوح مختلف مدیریتی و امنیتی دراستان و کشور درحال مذاکره و رایزنی هستیم  واصل مشکل را به آنها منتقل کرده ایم و گفته ایم حذف بخشی از نیروهای سازنده جامعه بدلیل گرایش مذهبی کار مناسبی نیست.برخورد مسئولان در این خصوص خوب بوده و همه آنها اعلام می کنند که در ذهن آنها در شایسته سالاری تفاوتی میان پیروان مذاهب مختلف وجود ندارد. اما درعمل و در مصداق ها برای هر مورد دچار مشکل و هزینه می شویم وبیشتر این فرصت‌ها که برای شایستگان اهل سنت پیش می آید، بدون رسیدن به هدف از دست می رود. اگر بخواهیم خوشبینانه به این موضوع نگاه کنیم باید گفت خود مسئولان هم دوست دارند که از نیروهای شایسته اهل سنت استفاده کنند ، اما آنها هم با برخی موانع پنهانی مواجه هستند  در فرایند تصمیم گیری خود با مشکل مواجه می شوند. 

* آیا این شرایط سبب دلسردی اهل سنت در جامعه می شود؟ 

- اهل سنت در ایران ،خصوصأ درجنوب افرادی واقع بین و قانع هستند وتوکل آنها به خداست. 

آنها بخاطر نعمت هایی که در این کشور وجود دارد از همه تشکر می کنند وبه خاطر محرومیت ها و تبعیض ها صبر پیشه می کنند. اما آنها می خواهند دراین کشور در کنار برادران شیعه خود زندگی مسالمت آمیز و تاریخی خود را داشته باشند، لذا این مشکلات مانع از مشارکت و حضور اهل سنت در دیگر عرصه ها نمی شود. 

* به نظرشما راهکاری که می تواند به حفظ وحدت اسلامی و رعایت حقوق اهل سنت کمک کند چیست؟ 

- به نظرم یکی از راهکارها نگاه مستقل و تخصصی به مساله اهل سنت است . مثلا همینطور که الان برخی کشورهای عربی اوقاف جعفری تشکیل شده است و رسیدگی به مسائل مذهبی فقه جعفری به علماء خود این مذهب واگذار شده است ، در ایران نیز اداره اوقاف اهل سنت تشکیل شود و مسأله موقوفات اهل سنت،ائمه اهل سنت ومساجد اهل سنت به خود اهل سنت واگذار شود. از طرفی مسأله وحدت اسلامی از شعار تبدیل به عمل شود.برای تحقق این امر باید نیروها را در قبال مسأله وحدت آموزش داد تا یک نیرویی که در یک جایگاه مهم تصمیم گیری قرار دارد با سلیقه گرایی فردی حقوق بخش های زیادی ازجمله را نادیده نگیرد و در ذهن خود این تبعیض خود ساخته را خدمت به جامعه تلقی نکند .   

* یکی از انتقاداتی که بعضأ از اهل سنت می شود،رویکرد و روش تفرقه افکنانه شبکه های ماهواره ای است که به نام اهل سنت بین پیروان مذاهب اسلامی ایجاد تفرقه می کنند. نظر شما در این خصوص چیست ؟  

- ما همه با روش و عمل این شبکه ها مخالفیم. هرکس ایجاد تفرقه کند کارش محکوم است چه شیعه باشد و چه سنی. اما تقاضای ما در طول چند دهه اخیر این بوده که یک کانال تلویزیونی یا ماهواره ای رسمی و قانونی به اهل سنت ایران بدهندو در برنامه های صداوسیما از علماء اهل سنت استفاده کنند. امری که ظاهرا همه با آن موافقند ، اما در عمل  تاکنون به آن پاسخ مثبت داده نشده است.  

* با توجه به فرا رسیدن سال جدید و ایام نوروز چه پیامی برای مردم دارید ؟  

- نوروز ، بهار طبیعت و آغاز سال جدید هجری شمسی است . سالی پر از شادی و موفقیت را برای مردم هرمزگان و ایران آرزو دارم .ارسال شده: ساعت: 8:37

کلمات کلیدی: سید عبدالباعث قتالی ، وضعیت اهل سنت ، استان هرمزگان

برچسب‌ها: سیاست
 
 
سرشماري نيمه زمستانه پرندگان درهرمزگان آغاز شد

بیمارستان خلیج فارس،بیمارستان دوستدار مادر شناخته شد

جهاد کشاورزی هرمزگان با 463 پروژه عمرانی رکورددار در سال جهاد اقتصادی

برچیده شدن مدارس کپری از افتخارات مجمع خیرین استان است

کاهش 63 درصدی بارندگي امسال در هرمزگان نسبت به دوره 30 ساله