November 21, 2018 - ، ساعت 11:43
 
 
با اعلام رضایت اولیای دم در زندان بندرعباس
محکوم به اعدام،از چوبه دارنجات یافت


صبح ساحل ، حوادث -   اعظم رام جوان ‪ محکوم به قصاص نفس با رضایت اولیای دم در بندرعباس  از قصاص نجات یافت.

لحظات سختی است  لحظه وداع با خانواده ، با زندگی...

مرد  جوان،  نگران و آشفته در گوشه ای از  تخت چمباتمه زده  و به گوشه ای خیره شده است.

قلبش تند تند می زند  و هر لحظه منتظر است  یکی از پرسنل زندان به درب سلول بیاید و صدایش بزند که  بر ای وداع با خانواده به اتاق مخصوصی برود... حمید سرش را میان زانوهایش  قرار می دهد و با خود می گوید کاش این اتفاق نمی افتاد کاش زندگی محسن را نمی گرفتم ، کاش زندگی به عقب بر می گشت ...

ظهر  یکی از روزهای اردیبهشت ماه سال 93 است  که صدای درگیری لفظی میان دو جوان در محله می پیچد و افرادی ر ابه کوچه می کشاند حمید فریاد می زند که محسن مرغ مینا را  از من خریداری کرده ولی پولش را نمی‌دهد ،محسن  هم که سرلجبازی افتاده است می گوید پولش را نمی دهم و... با بلوک به جان هم می افتادند تا آنکه حمید با عصبانیت زیاد، کنترل خود را از دست  می دهد و با چاقو چند ضربه به بدن  محسن وارد می کند ... 

محسن با بدنی پر از خون نقش بر زمین می شود... حمید از ترس، پا به فرار می‌گذارد و اهالی محله جوان مجروح را به بیمارستان منتقل می کنند.

این جوان به علت جراحات وارده و خون از دست رفته،برای همیشه چشم از دنیا می بندد و عنوان قاتل بودن را بر پیشانی حمید به یادگار می گذارد ...

زمانی از متواری شدن قاتل نمی‌گذرد که وی  به دست قانون می افتد و در دادگاه به قصاص محکوم می شود ...

لحظات نفس گیر 

صدایی ،افکارش را پاره می کند و متوجه می شود که دنبالش آمدند تا  باید به اتاقی برود و برای آخرین بار خانواده اش را دیدار کند ، انگار به تخت زنجیر شده است، پاهایش قدرت حرکت ندارند، به زور خود را از تخت جدا می کند  و به همراه یکی از پرسنل زندان راهی محل مورد نظر می شود...لحظات سخت و نفس گیری است  میان گریه و اندوه،  تاآنکه وقت ملاقات تمام می شود و باید به اتاق قرنطینه برود ... تنها در اتاق با صدای بلند  از خدا می خواهد با این که ا ین حکم، عکس العمل کرده‌های خودش است، فرصت زندگی دوباره ای به او  بدهد ،  از کارش پشیمان است ...

امید دوباره به زندگی

ساعتی می گذرد و خبر می دهند که خانواده مقتول برای اجرای حکم به زندان نیامدند و حکم به تعویق افتاده است ...امیدی در دل حمید به جریان می افتد و این بار خوشبینانه به سلولش باز می گردد و به هم بندی هاش می گوید خدا فرصتی دوباره به او داده است ... اما هنوز این  نگرانی از اجرای حکم به همراه این جوان 27ساله است ...

تا آنكه خانواده مقتول  رضایت می دهند که قاتل  از بند اعدام  رها شود.

خودگذشتگی خانواده مقتول 

سرپرست زندان مرکزی بندرعباس در این خصوص گفت:این زندانی در سال ۹۳ به جرم قتل عمد،محکوم به قصاص نفس شده بود که با ایثار و از خودگذشتگی خانواده مقتول از قصاص رهایی یافت. 

فیروز زاده افزود: اولیای دم هم رضای خداوند را دلیل اصلی تصمیم خود اعلام کرده و گفتند که  لذت عفو  را بر آتش خشم و انتقام ترجیح داده و با گذشت از قاتل فرزندشان امیدوار هستند روح آن مرحوم نیز  در آرامش باشد.

گفتنی است اخذ رضایت اولیای دم با تلاش شورای حل اختلاف زندان بندرعباس،مددکاری زندان و گروه صلح و سازش در زندان های استان محقق گردید.

فعالیت گروه صلح و سازش در همه زندان های استان

اواسط فروردین بود که مدیرکل زندان های هرمزگان از زندان مرکزی بندرعباس بازدید کرد. در آن بازدید یکی از مشکلات جدی مددجویانی که به قصاص نفس محکوم شده بودند، عدم رضایت شاکی خصوصی بود.بلافاصله بعد از آن با دستور و تاکید مدیرکل، گروه صلح و سازش در زندان بندرعباس راه اندازی شد و در اقدام اول همه زندانیانی که به قصاص محکوم شدند و در مدت حبس مورد اصلاح و بازسازی شخصیت قرار گرفتند، شناسایی شدند.

مدیرکل زندان‌های هرمزگان هم گفت: گسترش فرهنگ گذشت در جامعه ما یک ضرورت است و چنین اقدامات ارزشمندی می تواند به ترویج فرهنگ عفو وگذشت در جامعه کمک کند.

علی استادی افزود: تصمیم اولیای دم الگویی ارزشمند برای تمامی کسانی است که در چنین موقعیت هایی قرار دارند و بدون شک لذت این عفو و گذشت برای خانواده مقتول بسیار شیرین تر از انتقام و قصاص خواهد بود.

وی ادامه داد: گروه صلح و سازش در همه زندان های استان فعال و با اقدامات قانونی برای آزادی زندانیان تلاش می شود.



ارسال شده: ساعت: 9:23

کلمات کلیدی: مرد جوان ، رضایت اولیای دم

برچسب‌ها: حوادث
 
 
قاتل راننده کامیون از چوبه دار رهایی یافت