November 21, 2018 - ، ساعت 11:32
 
 
مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان عنوان کرد:
تحول در زندگی بشاگردی‌ها با اجرای سازه های مشارکتی آبخیزداری


صبح ساحل ، اجتماعی - مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان گفت: با اجرای ۳۹۰۰ سازه مشارکتی آبخیزداری معیشت اهالی ۷۰ روستای بشاگرد متحول خواهد شد.

امید ذاکری عنوان کرد: شهرستان بشاگرد از نظر دارا بودن اراضی دشتی مساعد برای توسعه عملیات کشاورزی  باغداری دارای محدودیت است لذا برای بدون رفت از این وضعیت آبا و اجداد کوشا و ساعی ساکنین بشاگرد با استفاده از دانش بومی دو نوع سازه آبخیزداری سنگی خشکه چین بومی با نام های دربند، برای اجرا در آبراهه ها و کشبند، بعنوان دیواره حفاظتی با ترسیب خاک هایی که توسط سیلاب ها فرسایش و از منطقه در حال خروج بوده اند توانسته اند مقادیر قابل توجهی زمین مناسب و با کیفیت ایجاد و در آنها به کشت و کار بپردازند.

وی عنوان کرد: با احداث هر دربند(سدهای کوتاه آبخیزداری سنگی) پس ازوقوع  تعداد اندکی سیلاب تقریبا ۵۰۰ مترمربع زمین مسطح با خاک حاصلخیز ایجاد میشود که با توجه به ذخیره آب در خلل و فرج رسوبات پشت این سازه به راحتی می توان در آن مبادرت به احداث نخلستان و در رسوبات و زمین ایجاد شده در کشبند ها(دیواره حفاظتی) مزارع سیر انحصاری و ارگانیک بشاگرد اقدام نمود که مردم این منطقه سالیان سال با این روش امرار معاش و کسب درآمد می کردند.

ذاکری خاطرنشان کرد: پس از ورود و بررسی کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در اوایل دهه ۷۰ به این منطقه این سازه های بومی را بازمهندسی نموده و با استفاده از دانش نوین آبخیزداری نسبت به طراحی سر ریز، اجرا بصورت سنگی ملاتی بجای خشکه چین و انجام مطالعات پایداری سازه با افزایش طول عمر مفید این سازه ها اثرات اقتصادی و اثربخشی آنها را گسترش دادند.به گفته وی، افزایش آبدهی چشمه و حتی ایجاد چشمه های جدید، کنترل فرسایش و حفاظت خاک از دیگر  کارکرد های این سازه ها می باشند.

مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان افزود: از دیگر حسن های این طرح هزینه اندک احداث این سازه ها می باشد چرا که تنها با تامین سیمان و بعضا سنگ مورد نیاز با توجه به علاقه مندی و دانش بومی موجود در منطقه، مردم خودشان دربندها و کشبند ها را اجرا خواهند کرد.

امید ذاکری در پایان ابرازداشت: با توجه به مطالعات اخیر انجام شده  توسط این اداره کل امکان اجرای ۳۹۰۰ رشته از  این نوع سازه های مشارکتی آبخیزداری در ۷۰ روستای بشاگرد با اعتباری معادل ۱۲۰ میلیارد ریال میسر است که پس از اجرا میتواند اقتصاد مردم این منطقه را متحول نماید.ارسال شده: ساعت: 8:19

کلمات کلیدی: مدیرکل منابع طبیعی ، اجرای ۳۹۰۰ سازه ، مشارکتی آبخیزداری ، ۷۰ روستای بشاگرد

برچسب‌ها: اجتماعی
 
 
اجرای 15 پروژه آبخیزداری در سال 91

جایگاه نخست هرمزگان در احداث بوستان های روستایی

آغاز برنامه های هفته منابع طبیعی در هرمزگان

ساحل بندرعباس با نهال حرا سرسبز شد

جدیت منابع طبیعی در رفع تصرف اراضی ملی