November 16, 2018 - ، ساعت 11:09
 
 
مدیر بهره برداری تولید شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان خبرداد:
پایان تعمیرات اساسی واحد چهار نیروگاه بندرعباس


صبح ساحل ، اقتصادی - تعمیرات اساسی واحد چهار نیروگاه بندرعباس پایان یافت .مدیر بهره برداری تولید شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان از پایان تعمیرات اساسی واحد چهار نیروگاه بندرعباس و استارت بویلر این واحد خبر داد .

فرهنگ محمودی در این باره گفت : تعمیرات اساسی واحد 4 نیروگاه بندرعباس که از زمستان سال گذشته آغاز شده بود  علیرغم مشكلات و افزایش زمان به علت مشكل در توربین فشار ضعیف به پایان رسید و با استارت بویلر مراحل پسیو بویلر آغاز گردیده است.

وی گفت : به یاری خداوند و با اتکا به توان پرسنل توانمند نیروگاه بندرعباس، این واحد  به شبكه سراسری برق کشور پارالل گردید که  علاوه بر تولید در پایداری شبكه جنوب و جنوب شرق نیز نقش بسزایی ایفا می کند.

محمودی یكی از اقدامات مهم این دوره از تعمیرات را  علیرغم صدمه توربین فشار ضعیف ،خرید و تعویض توربین مذكور عنوان نمود و گفت: هر چند وجود چنین مشکلی سبب بیشتر شدن زمان خروج این واحد شد اما تعویض این قطعه مهم به عنوان یك كار اساسی و اطمینان در تولید از مزایای مهمی برخوردار است. 

فرهنگ محمودی مدیر بهره‌برداری تولید شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان در پایان  افزود: جا دارد از زحمات تمامی أقشار نیروگاه بندرعباس بویژه بخش های فنی  تشكر و قدر دانی ویژه  نمود چرا که با تلاش شبانه روزی و همت بی پایان خود روشنایی بخش تاریکی ها و تامین کننده انرژی مورد نیاز و زیربنای خدمات هموطنان و هم شهریان خود را فراهم نموده اندارسال شده: ساعت: 8:29

کلمات کلیدی: تعمیرات اساسی ، واحد چهار نیروگاه ، بندرعباس

برچسب‌ها: اقتصاد
 
 
« منطقه ویژه » و« البدر بندرکنگ» به دنبال جبران ناکامیهای خود

احداث مصلی بندرعباس در بی پولی گیر کرده است

شهرداری بندرعباس ایران جوان بوشهر را پیر کرد

«نخل بندر عباس» صبای قم را متوقف کرد

شهرداری بندرعباس اعلام شد