November 18, 2018 - ، ساعت 22:49
 
 
ناوگروه نیروی دریایی ارتش وارد بندرعباس شد


صبح ساحل ، سیاسی - ناوگروه 56 نیروی دریایی راهبردی ارتش به کشور بازگشت. ناوگروه 56 نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی در منطقه یکم امامت نداجا در بندرعباس پهلو گرفت و مورد استقبال فرماندهان این منطقه قرار گرفت.

فرمانده قرارگاه مقدم نیروی دریایی ارتش ناوگان جنوب در مراسم استقبال از ناوگروه  56 نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی که در منطقه یکم امامت نداجا در بندرعباس پهلو گرفت، گفت: این ناوگروه اطلاعاتی عملیاتی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی متشکل از ناوشکن نقدی و ناو لجستیک بوشهر پس از گذشت 65 روز و طی 8 هزار و 872 هزار مایل دریایی به کشور بازگشت.

امیر دریادار دوم افشین تاشک افزود: حضور مستمر ناوگروه های نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور اجرایی کردن دستورهای فرماندهی کل قوا، حفظ و حراست از منافع جمهوری اسلامی ایران در آب های دور دست، به اهتزاز در آوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و خنثی سازی پروژه ایران حراسی و تامین امنیت خطوط دریانوردی و مواصلاتی جمهوری اسلامی ایران است.

وی ادامه داد: در واقع حضور ناوگروه های نیروی دریایی راهبردی ارتش در آب های آزاد ‹ما می توانیم را به ما توانستیم› تبدیل کرد که این موفقیت نتیجه ایثار و از خود گذشتگی کارکنان این نیرو و خانواده‌ هایشان است.ارسال شده: ساعت: 8:23

کلمات کلیدی: ناوگروه 56 نیروی دریایی ، راهبردی ارتش ، منطقه یکم امامت نداجا ، پهلو گرفت

برچسب‌ها: سیاست
 
 
بندر شهيد رجايي ميزبان خط کشتيراني معتبر «هانجين» شد

ورود کشتی دومین خط کانتینری جهان به بندرعباس

ناو شکن های هندی در بندرعباس پهلو گرفتند

پهلو گیری ناوگروه پاکستان در بندرعباس