December 13, 2018 - ، ساعت 14:35
 
 
دبیران ورزش آموزش بازی های بومی و محلی فرا گرفتند


صبح ساحل ، ورزشی -  حسین نارنجی نسب:به منظور آشنایی دبیران ورزش ناحیه دو  آموزش وپرورش بندرعباس با بازی های بومی محلی یک دوره کلاس آموزش این بازی ها توسط مدرس اسحاق برخوردارزاده به مدت یک روزدر سالن 12 فروردین برگزار شد . 

 اسحاق برخوردار زاده  مسئول آموزش این بازی هابه صبح ساحل گفت : هدف از تشکیل این کلاس آشنایی دبیران ورزش با بازی های بومی ومحلی استان بود تا بعداز آموزش های لازم درمدارس ناحیه دو  توسط دبیران ورزش به صورت عملی اجرا شود .

 وی بیان کرد : دراجرای آموزش بازی های بومی و محلی تعدادی از بازی ها مانند رمازا، طناب کشی و زو به صورت عملی آموزش داده شد و  تاکید ما بیشتر  در وهله نخست آشنایی مربیان با بازی ها بود تا بعد ازآموزش آن را درمدارس اجرای کنند.

 برخوردارزاده با اشاره به بازی های جذاب و متنوع بومی محلی اظهار داشت :  امروز  این باز ها به تدریج درحال فراموش شدن است ولی با این آموزش ها می توان جلو فراموشی آن ها را گرفت وتنها جایی که می توان آن را دوباره احیا کرد مدارس هستند. 

مدرس کلاس بازی های بومی محلی می گوید:امروز با وجود بازی های رایانه ای می‌توان با احیای بازی های سنتی و قدیمی پرداخت و آن را زنده کرد و شور و گرمای گذشته را به محله ها داد.

 برخوردارزاده اظهار کرد :از وقتی بازی های بومی و محلی جای خود را به بازی های رایانه ای داده است، استرس، اضطراب و افسردگی نیز در میان کودکان و نوجوانان افزایش یافته و هیجانی که در محیط های بازی و در دویدن های بازی های سنتی تخلیه می کردند، پشت سیستم های رایانه‌ای هیچ گاه تخلیه نشد و برعکس به استرس و اضطراب این نسل افزود.

وی افزود : بازی های بومی محلی فارغ از وجه ورزشی آن که مانند هر ورزشی مفرح، جذاب و پر از هیجان است، به دلیل این که ریشه در فرهنگ و آداب و رسوم خودمان دارد  بخشی از هویت و فرهنگ ما محسوب می شود و از این رو می توان در قالب جشنواره های فرهنگی ورزشی ضمن احیای این بازی ها به شناسایی آن به مردم داخل و خارج از کشور تلاش کرد.

مسئول کمیته بازی های بومی - محلی استان با بیان اینکه این استان یکی از مناطق با فرهنگ و متمدن ایران است، گفت: در استان هرمزگان به دلیل این غنای فرهنگی بازی های بومی و محلی فراوانی وجود دارد که تاکنون توانسته‌ایم 400 بازی را شناسایی کنیم.ارسال شده: ساعت: 8:36

کلمات کلیدی: اسحاق برخوردار زاده ، بازی های بومی محلی ، یک دوره کلاس آموزش

برچسب‌ها: ورزش
 
 
همایش پیاده روی خانواده در زمین سنگ برگزار شد

بركه دو كا قهرمان شد

شهید ماجدی قهرمان شد

بازی های بومی محلی در رشته‌های چوب کشی تیرکمون ،دال پلان ،هفت سنگ و مچ اندازی