November 18, 2018 - ، ساعت 13:49
 
 
میز خدمت وصندلی خالی


 

صبح ساحل ، سیاسی - تشکیل میز خدمت تکلیفی است که در دولت دهم برعهده همه دستگاههای اجرایی دولتی باهدف ارایه سهل تر خدمات به ارباب رجوع گذاشته شد. براساس بخشنامه‌ای که از سوی معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهوری اعلام شد دراین میز باید یکی ازمعاونین مدیرکل که از افراد مطلع و دارای اختیار باشد حضور داشته باشد و با راهنمایی و پاسخگویی سریعتر مشکل ودرخواست ارباب رجوع  را درهمان جا پیگیری وحل نموده ودر صورت عدم رفع مشکل به مرجع مربوطه رهنمون سازد. اخیرا بسیاری از ادارات استان هرمزگان جهت ارتقاء شاخص های کیفی خود اقدام به راه اندازی میز خدمت در طبقه اول ومحل ورودی ساختمان ستادی نموده است. اما اینکه چه اندازه این میز خدمت در تکریم ارباب رجوع موثر خواهد بود باید به گیشه   خالی که تنها یک خط تلفن و چند خودکار درآن ها دیده می شود توجه کرد. به راستی آیا این میزها کارایی لازم را در رفع مشکلات مردم دارندویا فقط به طورنمادین جهت رفع تکلیف انجام شده است. با یک بازدید میدانی از دستگاه‌های دولتی چیزی جز یک صندلی خالی درآن وجود ندارد و به جای معاون مدیر کل، مدیر روابط عمومی یا دبیرخانه درآن گه گاهی مستقر شده اند. مکان آن نیز دیگر فرقی نمی کنددرگوشه حیاط اداره باشد یا طبقه سوم! فقط ادای تکلیف مهم است و بس، دیگر از آن دو ساعتی که مصوب شده یکی از معاونین پشت این میز بنشیند هم خبری نیست.همه کار  روتین خود را می کنند وتغییر خاصی در سرویس دهی به  رباب رجوع حاصل نشده و آنان باید طبق معمول پله های ادارات را برای ملاقات با معاون طی کنندو یا منتظر سه شنبه ها باشند تا با فلان مدیرکل مشکل خودرا مطرح نمایند.دایر شدن میزی در طبقه اول ادارات چگونه می تواند کارگشای ارباب رجوع درهمه زمینه‌ها باشد؟ چگونه یک کارمند اختیارات یک مدیرکل را پیدا می کند؟به نظر می رسد بسیاری مدیران از روی اجبار وبرخلاف میل خود چنین اقدامی را انجام داده‌اندوفقط جهت رفع تکلیف است وکارایی لازم راهم ندارد. با این اوصاف آیا این میز خالی می‌تواند مردم را از سرگردانی در طبقات ادارات نجات دهد؟!«طرح تکریم مردم وجلب رضایت ارباب رجوع درنظام اداری» مصوبه ای بودکه در 25 فروردین ماه 1381 توسط شورای عالی اداری براساس آن از کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی وشرکت ها وموسساتی که شمول قانون برآن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله نیروی انتظامی، شهرداری ها، بانک ها، شرکت های بیمه و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ونهادهای انقلاب اسلامی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کند، خواست تا نسبت به تکریم ارباب رجوع حساس باشند و اقداماتی دراین زمینه انجام دهند. با گذشت 9 سال از این مصوبه هرچند ادارات مختلف پیشرو دراین زمنیه شدند اما برخی هنوز که هنوز است به کارهایی برای رفع تکلیف بسنده کرده‌اند و اعتقادی به میز خدمت ندارند که اگر از شاخص های برتری در جشنواره شهید رجایی به شمار نمی رفت هرگز چنین کا ری را انجام نمی دادند.به راستی جایگاه میز خدمت درادارات چیست؟ مشکل ارباب رجوع میز خدمت نیست بلکه نوع نگاه و رفتار کارکنان است دربرخورد با مردم، که این فهم با ایجاد میز خدمت محقق نمی‌شود.نارضایتی مردم با ایجاد میزخدمت وتسخیر فضای اضافی در ادارات بیشتر می شود زیرا متصدی این میز اختیارات کافی را ندارد ودر نهایت باید با مدیر ومسوول مربوطه خواسته هایشان حل شود.پیش بینی نگارنده  از میز خدمت، این است که این میز درگذشته به نام دفتر اطلاعات بوده و کارایی بیش از آن نمی تواند داشته باشد.چه بسا که برخی ادارات در هرمزگان فقط تغییر میزداده‌اند یعنی از اتاق خود خارج شده ودر طبقه اول سکنی گزیده‌اند و به همان اموری می پردازندکه درگذشته مشغول بوده‌اند. بنابراین میز خدمت میزغفلت است زیرا براساس این طرح باید واحد میز خدمت در طبقه همکف وحتی الامکان نزدیک درب ورودی قرار داشتند ویکی از مدیران و یا معاونین اداره مربوطه با دارا بودن تفویض اختیارات لازم جهت انجام امورات عادی مردم دراین واحد به طوردائم یا حداقل دوساعت در روز مستقر شود. امید است در دهه بعدی انقلاب دولتمردان مجبور نباشند قانون و روش دیگری را برای کسب رضایت مردم تصویب کنند .

 ارسال شده: ساعت: 11:32

کلمات کلیدی: میز خدمت و صندلی خالی

برچسب‌ها: سیاست