December 10, 2018 - ، ساعت 19:09
 
 
اختصاص100 میلیارد تومان به پرورش دهندگان میگو جاسک


صبح ساحل، شهرستانها _  100 میلیارد تومان برای حمایت از پرورش دهندگان میگو منظور شده است. معاون وزیر بهداشت جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به بستههای حمایتی دولت جهت حمایت از آبزی پروری گفت: در این راستا یکصد میلیارد تومان برای حمایت از بدهکاران پرورش میگو منظور شده که طی ماه جاری در اختیار آنان قرار میگیرد.  غلامرضا رزاقی افزود: از این اقدام ضربتی دولت در حمایت از آبزی پروری به عنوان یک فرصت بسیار خوب یاد کرد د کسانی که در گذشته در سایتهای میگو و یا مزارع میگو به هر دلیلی نتوانستهاند ادامه دهند دوباره برگردند. وی همچنین گفت: در افزایش موضوع آبزی پروری و پرورش میگو یک افق هشت برابری را نسبت به برتامه چهارم در برنامه داریم. رزاقی ادامه داد: در برنامه چهارم شش هزار و 200 تن تولید و پرورش میگو داشتیم که تا پایان برنامه این رقم به حدود 50 هزار تن میرسد. وی ادامه داد: در سال جاری هم نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش رشد داشتیم که با کارهای زیر ساختی که در حال حاضر در حال انجام است به نظر میرسد حتی از برنامههای پیشبینی شده که در پیش رو داریم جلوتر برویم . رئیس شیلات ابران با اشاره به قابلیتهای بالا استان هرمزگان در بخش آبزی پروری و صنایع مرتبط گفت: امسال نسبت به سال گذشته 11 درصد افزایش رشد صید و صیادی و بهرهبرداری از آبهای آزاد داشتیم  که به نظر میآید با توجه به امنیت دریا و با توجه به برنامههای انجام شده شاهد بهرهبرداری بیشتری باشیم. معاون ورزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران در این سفر ضمن بازدید از پروژههای در دست انجام از سایتهای پرورش کلاهی و تیاب و همچنین از پیشرفت موج شکن کوه مبارک جاسک دیدن کردند و از نزدیک با مشکلات صیادان جاسکی آشنا و قول دادند در آیندهای نزدیک موارد ذکر شده در این نشست با تشکیل کار گروه به حل مشکل صیادان بپردازند. نماینده صیادان با اشاره به سایر مشکلات صیادان عنوان کرد: سازماندهی لنجها و قایقهای صیادی بدون مجوز و روشن شدن وضعیت راههای روستاهی صیادی از روستا به ساحل و آزاد شدن صید میگو برای صیادان جاسک همانند سایر مناطق استان که این عامل میتواند باعث رونق صید و صیادی در جاسک شود. اسماعیل خوش افزود: فعال نمودن زمینهای پرورش میگو یکدار شرقی و غربی، تک نرخ کردن سوخت صیادان، بخشودگی سود دیرکرد در جریمه های وامهای بانکی صیادان آبهای داخلی و ساحلی اعم از لنج و قایق ها که  ضرر و زیان زیادی برای صیادان این خطه داشته است. این نماینده همچنین از معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران درخواست کرد تا با تامین اعتبار به شناورهایی که میخواهند جایگزین شوند.
ارسال شده: ساعت: 10:38

کلمات کلیدی: پرورش دهندگان میگو

برچسب‌ها: شهرستان‌ها