October 23, 2018 - ، ساعت 13:26
 
 
ادعای یک عضو شورای شهر :
شورای شهر و پلاژ بانوان


صبح ساحل، اجتماعی - رئیس کمیسیون فنی وعمرانی وحمل ونقل وترافیک شورای شهر بندرعباس در جریان بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های شهرداری اظهارداشت: شورای چهارم درآغازین روزهای کارخود بنا نهاده تا از نزدیک ازپروژه های باقی مانده ونیمه تمام شهرداری بندرعباس بازدید بعمل آورد تا درجریان وضعیت پیشرفت پروژه ها قراربگیرد. حسام صمیمی کشکوئی به پلاژ بانوان اشاره وخاطرنشان ساخت:پلاژ بانوان یکی ازبزرگترین پروژه هایی که درخاورمیانه با این نوع خدمات شروع شده و ازپیشرفت فیزیکی خوبی برخوردارمی باشد وامید است با تلاشهای شبانه روزی  درهمین دوره شورای چهارم وتا پایان سال 93 این پروژه عظیم برای بانوان افتتاح شود.این مقام مسئول گفت:کمیسیون عمران سعی کرده بصورت تخصصی به پروژه های عمرانی نگاه کند وشهرداری بندرعباس با پرسنل توانمند وکارشناسان خود بتواند پروژه هایی که درتعهدات گذشته بوده را به موقع تمام کند درضمن دربهره برداری به موقع ازپروژه های عمرانی خیلی ازدستگاههای اجرایی دیگرسهیم هستند که امیدواریم با تدابیرلازم ودراولویت قراردادن پروژه های دردست اجرا به مجموعه شهرداری بمنظور خدمت رسانی بیشتر به همشهریان گامهای بزرگی بردارند. صمیمی کشکویی بیان داشت:بهره برداری ازاین طرحها تأثیرات اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی را به دنبال دارد وبه شهرآرمانی نزدیکتر می کند. رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس نیز دراین بازدید گفت:پروژه های دردست اقدام شهرداری درسطح شهربندرعباس درراستای رشد روزافزون وتوسعه شهرمی باشد و با اتمام وتکمیل آنها شاهد اتفاقات خوبی درحوزه عمران وخدمات شهری خواهیم بود.راحله ملایی افزود:نگرش شهرداری بندرعباس با همراهی شورای شهر ودیگردستگاههای اجرایی استان خدمات رسانی صحیح و بی منت به مردم شریف بندرعباس می باشد و اگراین پروژه ها که بعضی ازآنها نیز با تأخیر درحال انجام می باشد اتمام وبه بهره برداری برسد گامی مهم برای پیشرفت وتحقق عدالت درشهربرداشته می شود. درادامه بهادرمعاون عمرانی شهرداری بندرعباس اظهارداشت: هدف ازاین بازدید آشنایی اعضای شورای شهر بندرعباس خصوصاٌ کمیسیون عمران شورای شهر ازروند پیشرفت فیزیکی پروژه ها  بوده واینکه اعضای شورای شهر درخصوص پروژه های عمرانی با چه موانع و مشکلاتی دست وپنجه نرم می کند. این مقام مسئول بیان داشت: پروژه پلاژ بانوان یک فضای فرهنگی وورزشی  است که تأثیرات بسزایی دربسط وگسترش فرهنگ استفاده بانوان ازفضای دریا را برای ورزش بانوان ایفاء خواهد کرد  و پروژه پل رسالت نیزیک پروژه حمل ونقلی است که پس ازبهره برداری تأثیرات شگرفی درکاهش وروان سازی ترافیک چهار راه رسالت خواهد داشت. معاون عمرانی شهرداری بندرعباس گفت:با بهره برداری از این پروژه ها وپروژه هایی که طراحی شده ودردستورکار واولویت کاری قرار دارد بتوانیم رضایت شهروندان را تامین نمائیم.

اجرای طرح محله به محله در دستور کار شهرداري بندرعباس

شهردار بندرعباس بیان کرد: مديران هر منطقه، يک محله را در ظرف مدت يک هفته انتخاب کنند، نياز سنجي هاي لازم در اين زمينه انجام و تمامي فرصت ها و تهديدهاي محله مورد بررسي و شناسايي قرار گيرد .عباس امینی زاده هدف از اجراي اين طرح را بررسي مشکلات محلات عنوان گفت: حضور بنده بعنوان شهردار بندرعباس، معاونين و مديران شهرداري در محلات باعث مي شود که با شهروندان به گفتگو و تبادل نظر بپردازيم و اين فرصت نيز براي شهروندان مهيا خواهد شد تا بصورت حضوري مشکلات و خواسته هاي خود را در محل سکونت خويش عنوان نمايند.وی در ادامه اضافه کرد: اولين محله از منطقه 3 را محله ششصد دستگاه، از منطقه 2 محله آيت ا...غفاري و از منطقه يک محله نخل ناخدا جهت اجراي اين طرح انتخاب کرد.شهردار بندرعباس افزود: اميدوارم که با زمان بندي مناسب اجراي اين طرح و همچنين با تلاش و همت همکاران تلاشگر ما در مناطق و نواحي شهرداري بندرعباس شهروندان خوب بندرعباسي شاهد تغييرات و دگرگوني هاي مثبت و سازنده در محلات باشند. ارسال شده: ساعت: 8:55

کلمات کلیدی: رئیس کمیسیون فنی وعمرانی ، حمل ونقل وترافیک شورای شهر ، جریان بازدید اعضای شورای شهر ، پروژه های شهرداری ، پلاژ بانوان ،

برچسب‌ها: اجتماع
 
 
قطار بندرعباس از مسير روسيه به اروپا وصل مي شود

ازدواج و طلاق در هرمزگان افزایش یافت

ترنم عطر وجود حضرت علی اصغر(ع) در هرمزگان

حوزه انتخابی میناب، رودان، جاسک و بشاگرد 2 نماینده در مجلس خواهد داشت

«شهرداری» در ساری یک امتیاز شیرین گرفت