شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای « شماره 073- 98 » تاریخ /11/خرداد /1399شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای، نسبت به «عملیات سنگ چینی دیوارحفاظتی شرق» اقدام نماید.
لذا از متقاضیان شرکت در این مناقصه دعوت بعمل می آید، جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.setadiran.ir مراجعه و نسبت به واریز مبلغ 500،000 ریال بصورت الکترونیکی به شماره حساب 4001103104025187 بنام تمرکز وجوه درآمد حق انشعاب و سایر درآمدهای شركت سهامی برق منطقه ای هرمزگان  از تاریخ 11/03/99 لغایت 13/3/99 اقدام و یک نسخه از اسناد مناقصه را دریافت نمایند. با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار  می گردد، لازم است در صورت عدم عضویت قبلی شرکتها در سامانه فوق مراحل ثبت نام در سایت مذکور انجام و نسبت به دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند. شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 4-33331700-076 داخلی 2298 و در خصوص سامانه با داخلی 3000 تماس حاصل فرمایند. ثبت شماره تلفن، فکس و ایمیل از سوی شرکت کنندگان در سامانه الزامی می باشد. ضمنا" تاکید می گردد اسناد بایستی به صورت فیزیکی نیز در روز برگزاری مناقصه به دبیرخانه این شرکت تحویل گردد.
توضیحات:
1-الزامات(شرط ورود): 1-1-دارا بودن حداقل رتبه 5 ابنیه و نیرو
1-2-بازدید حضوری از محل پروژه و امضای صورتجلسه بازدید با هماهنگی نماینده کارفرما
1-3-توانایی مالی پیشنهاددهنده جهت اجرای پروژه
2-مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار304،735،554ریال، به صورت تضمین معتبر بانكی(مخصوص طرحهای عمرانی) و یا واریز نقدی
3-پرداختهای قرارداد ازمحل اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید 1401میباشد.
4-دستگاه نظارت : معاونت بهره برداری  شرکت سهـامی برق منطقـه ای هرمزگان می باشد. شرکتهای متقاضی می توانند در خصوص سئوالات فنی خود با تلفن 09212196138(مهندس قریشی)تماس حاصل فرمایند.
4-حداكثر مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه اینشركت تا ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 27/3/99  و زمان بازگشایی پاكات راس ساعت 10 صبح همان روز در دفتر امور تدارکات و قراردادهای این شركت می باشد.
5-به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی كه بعد از موعد مقرر به دبیرخانه این شركت ارسال گردد مطلقاً ترتیب اثرداده نخواهد شد.
6-آگهی ما در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/ پروفایل تامین کننده / مناقصه گر"  قابل مشاهده
می باشد.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها