شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي نوبت اول تاریخ /10/تیرماه /1399مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
موضوع مناقصه : احداث ديوار پيراموني مركز منطقه خليج فارس
مبلغ برآورد مناقصه : 784ر979ر504ر44 ريال
1- محل و مكان اجراي كار: بندرعباس - بلوار راه آهن پس از پمپ بنزين ترنج جنب بلوار بنكداران
2- مدت اجراي كار: شش ماه
3- نام دستگاه نظارت: واحد مهندسي ساختمان شركت خطوط لوله و مخابرات منطقه خليج فارس
4- قيمت ها متناسب با كالاي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : مبلغ 000ر000ر300ر2 ريال بصورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي مندرج در بند هاي الف، ب، پ ،ج ،چ ،ح ، خ ماده 4 آيين نامه تضمين معاملات دولتي به شماره 123402/5069 مورخ 22/9/94 هيئت محترم وزيران يا تضمين وجه نقد  ميبايست به شماره شبا320100004101046871202043  بانك مركزي واريز گردد ضمنا"  تصويرضمانتنامه يا رسيدوجه آن در سامانه بارگزاري گردد .
- درج كد اقتصادي و شناسه ملي جهت اشخاص حقوقي(الزامی) در پيشنهاد قيمت مندرج در سامانه ستاد.
- دارا بودن گواهينامه تائيد صلاحيت پيمانكاري معتبر در رشته ابنيه و ساختمان با حداقل رتبه 5 الزامي ميباشد.
- گواهي تاييد صلاحيت ايمني( از اداره كار) الزاميست .
زمان و نحوه  خريد اسناد مناقصه  از سامانه: شركت كنندگان مهلت دارند  تا ساعت  14:30 روز شنبه مورخ 21/4/99  و با مراجعه به  سامانه تداركات الكترونيكي دولت( ستاد) به نشاني  www.setadiran.ir نسبت به خريد اسناد و پرداخت هزينه از طريق اتصال به درگاه پرداخت الكترونيك اقدام نمايند.
لازم به ذكر است كليه مراحل برگزاري مناقصه از فرخوان تا انتخاب برنده از سايت مزبور انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه ستاد ، نسبت به ثبت نام و اخذ گواهي امضاء الكترونيكي  اقدام نمايند و جهت  عضويت با پشتيباني سامانه ستاد به شماره 02141934 تماس حاصل فرمايند.
زمان و مهلت تكميل و بارگزاري پيشنهادات در سامانه :شركت كنندگان مي بايست تا ساعت 14:30 روز چهار شنبه مورخ 01/05/99 نسبت به تكميل اسناد مربوطه و بارگزاري در سامانه تداركات الكترونيك دولت( ستاد) و تحويل اصل پاكت الف (ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار) لاك و مهر شده به دفتر كميسيون مناقصات در مهلت مذكور و دريافت رسيد مربوطه اقدام نمايند.
زمان و محل گشايش پاكات : پيشنهادهاي واصله در ساعت 9:45 روز شنبه مورخ 11/5/99 در محل كميسيون مناقصات به آدرس:  تهران- خيابان سپهبد قرني- نرسيده به خيابان سپنــد- پلاك 188-  طبقه  هشتم از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت ( ستاد) بازگشايي و خوانده خواهد شد.
روش ارزیابی مالی: عبارت است از مرتب سازی قیمتهای پشنهادی نسبت به برآورد و انتخاب مناسب ترین قیمت بین آنها
جهت كسب اطلاعات بيشتر درخصوص موضوع كار مناقصه با تلفن  32469032-076 و 1124264-0917 تماس حاصل فرمائيد .
                  www.shana.ir                                    www.setadiran.ir                                 www.ioptc.ir

   روابط عمومی

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها