شرکت آلومينيوم المهدی آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای تاریخ /13/مردادماه /1399شرکت آلومينيوم المهدی در نظر دارد نسبت به طراحی، خرید و نصب یک دستگاه برج خنک کننده کوره های القایی بهمراه لوله کشی های مورد نیاز در پروژه میله گذاری کارخانه آلومینیوم المهدی مطابق مشخصات فنی مندرج در اسناد از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کليه متقاضیان داراي صلاحيت دعوت مي شود جهت دريافت اسناد مناقصه به وب سايت المهدی به آدرس www.almahdi.ir  مراجعه و فايل مربوطه را دانلود نمايند.
توضيحات:
- آخرين مهلت ارائه پيشنهادات:  تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 26/05/99
- ضمانتنامه: تضمين شركت در مناقصه مبلغ 300.000.000 (سیصد میلیون) ریال مي باشد كه مي بايست بصورت ضمانت نامه بانکی حداقل سه ماهه قابل تمديد ارائه شود.
- محل تحویل پاکات مناقصه: بندرعباس، كيلومتر 18 جاده اسكله شهيد رجائی، بلوار صنعت، شركت آلومينيوم المهدی، دبیرخانه شرکت. تلفن: 33595021-076  دورنگار: 33595550-076
- کلیه پاکات مناقصه می بایست بصورت دربسته، ممهور و موضوع مناقصه روی پاکت ذکر گردد. ضمناً ارسال اسناد فنی مناقصه بصورت مهر و امضاء شده از سوي شركت كنندگان الزامی است.
- مضافاً اينكه به پيشنهادهاي مشروط، مخدوش، فاقد امضاء و پيشنهادهايی كه بعد از مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
- هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه می باشد.
شركت آلومينيوم المهدی(عج)

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها