سازمان منطقه آزاد قشم آگهی فراخوان عمومی تاریخ/13/مردادماه/1399سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد یک قطعه زمین به مساحت 88531 متر مربع واقع در شهر قشم  شهرک بهارستان را از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به فروش برساند.
-قیمت پایه به ازای هر متر مربع  20.000.000 ریال (بیست میلیون ریال) جمعا به مبلغ 1.770.620.000.000ریال ( یک هزار و هفتصد و هفتاد میلیارد و ششصد و بیست میلیون  ریال )
-نحوه پرداخت: نحوه پرداخت مزایده فوق 20 درصد نقد و الباقی طی اقساط 24 ماهه می باشد.
-مبلغ و نوع تضمین شرکت در فراخوان: 5 % ( پنج درصد ) قیمت پایه به مبلغ 88.531.000.000 ریال
( هشتاد و هشت میلیارد و پانصد و سی و یك میلیون ریال ) ،كه به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 4651525348 بانك ملت با شناسه واریز 99009803129 به نام سازمان منطقه آزاد قشم
-شرایط واگذاری:
الف :كلیه هزینه های طراحی سایت و نقشه های واحد های مسكونی و آماده سازی سایت به عهده خریدار می باشد.
ب : كاربری ملک مذكور مسكونی (ویلایی) می باشد.
-مهلت دریافت اسناد فراخوان: متقاضیان می توانند پس از واریز مبلغ 1.500.000 ریال به حساب شماره 4651525348 با شناسه واریز 99009803129 بانك ملت به نام سازمان منطقه آزاد قشم ، از تاریخ 07/05/99 تا  تاریخ  19/05/99 جهت دریافت اسناد و مدارك مزایده مراجعه نمایند .
-مهلت تحویل اسناد فراخوان: از تاریخ  20/05/99  تا تاریخ 01/06/99 (آخرین مهلت تحویل پیشنهادها پایان ساعت اداری مورخ 01/06/99  می باشد)
-زمان و محل تشكیل كمیسیون و بازگشایی پاكتها: رأس ساعت 10:00 روز یك شنبه تازیخ 02/06/99 - جزیره قشم- اسكله بندر بهمن – مدیریت امور حقوقی و قراردادها
- محل دریافت و تحویل اسناد فراخوان: جزیره قشم- اسكله بندر بهمن – مدیریت امور حقوقی و قراردادها – دبیر خانه كمیسیون معاملات.
تلفن 35252150 - 076 و  35252471 - 076   فاكس 35241706-076  (كد پستی : 7951617444)
- آدرس الکترونیکی: www. Qeshm.ir
سایر توضیحات:
-به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد فراخوان مندرج است.
-هزینه انتشار آگهی مزایده به عهده برنده فراخوان ، می باشد.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها