شرکت صبا فولاد خلیج فارس آگهی مناقصه عمومی تاریخ /24/شهریورماه سال /1399موضوع مناقصه  : خدمات نقلیه سبک
شرکت صبا فولاد خلیج فارس در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. فلذا از کلیه اشخاص حقوقی که در این حوزه فعالیت دارند دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و پاکت های الف ، ب و ج به یکی از نشانی های زیر مراجعه نمایید.
تهران، خیابان شیراز جنوبی ، پایین تر از اتوبان همت ، خیابان زرتشتیان ، پلاک 11 ، طبقه دوم
بندرعباس، کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایی، منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، شرکت صبا فولاد خلیج فارس، تلفن تماس: 40880826-021 داخلی 108 و 143
نحوه دریافت اسناد مناقصه:
1- واریز مبلغ 500.000 ریال بابت خرید اسناد به شماره حساب 2394060928 نزد بانک تجارت شعبه فولاد هرمزگان به نام  شرکت صبا فولاد خلیج فارس.
2- نامه اعلام آمادگی که در آن ایمیل رسمی آن شرکت همراه با شماره تماس با کارشناس مربوطه ذکر شده باشد.
لازم به ذکر است اسناد مناقصه و قرارداد و تمامی تغییرات احتمالی از طریق ایمیل مذکور به مناقصه گران اعلام خواهد شد.
تاریخ دریافت اسناد مناقصه: 24/06/1399 الی 26/06/1399
ساعت و تاریخ تحویل قیمت پیشنهادی: تا ساعت 12 ظهر 09/07/1399 به آدرس : بندرعباس، کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایی، منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، شرکت صبا فولاد خلیج فارس، دفتر حراست.
شایان ذکر است به پیشنهاداتی که دارای شرایط مشخص شده در اسناد مناقصه و قرارداد نبوده و همچنین خارج از زمان مقرر به شرکت صبا فولاد خلیج فارس واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً پیشنهادات ارسالی پس از تأیید محتویات پاکت "ب" توسط دستگاه نظارت و تأیید صلاحیت جهت بررسی در کمیسیون معاملات شرکت صبا فولاد خلیج فارس مطرح خواهد شد و در صورت تأیید پاکت "ب" پاکت "ج" بازگشایی خواهد شد.
زمان بازگشایی: 16/07/1399 ساعت 14 می باشد.
ضمانت نامه شرکت در مناقصه: مبلغ 1,800،000،000 (یک میلیارد و هشتصد میلیون) ریال.
سایر شرایط در اسناد مناقصه و قرارداد لحاظ گردیده است.
قبول یا رد قیمت پیشنهادی منوط به بررسی اسناد پاکت "ب " و براساس امتیاز کسب شده شرکتهاست.
* هزینه انتشار آگهی درج شده در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها