شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده( نوبت دوم) تاریخ /23/مهرماه /1399شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائی 9709987610700454 که طی آن محکوم علیه عمران مسکن سازه نخل پایدار نخل استان هرمزگان محکوم به پرداخت مبلغ 503/778/469/6ريال بابت محکوم به در حق محکوم له آدران البرز گردیده است که در راستای اجرای مفاد اجراییه پلاک ثبتی 16 فرعی از 3627 اصلی بخش یک از اموال محکوم علیه توقیف و پس از کارشناسی به شرح  ذیل به مزایده گذاشته می شود .
موضوع مزایده :
- ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد تجاری دارای پلاک ثبتی 16 فرعی از 3627 اصلی بخش یک در مالکیت محکوم علیه عمران و مسکن سازه نخل هرمزگان به آدرس بندرعباس ، خیابان حقانی ، نبش غربی کوچه مژده 10 ، آپارتمان 6 طبقه ، مجتمع مسکونی نظری طبقه اول جنوبی
- مشخصات ساختمان : عبارت است از یک واحد آپارتمان سه خوابه با کاربری تجاری، با امکانات کامل در مجتمع 6 طبقه روی پیلوت ، شمالا مشرف به پلاک و راه پله ، غربا مشرف به پلاک ، شرقا مشرف به کوچه مژده 10 و جنوبا مشرف به حیاط می باشد، دارای اسکلت بتنی ، دارای یک آسانسور ، راه پله ، کف سنگ و دیوار سرامیک ، سقف گچ، کف هال و   اتاق ها پارکت ، و آشپزخانه سرامیک 60*60 ، سقف گچ همراه با کاذب دکوراتیو ، کابینت ام دی اف ، پنجره یو پی وی سی دو جداره ، درب ورودی ضد سرقت ترک، درب اتاق ملامینه درجه یک ، دارای لوله کشی و 4 عدد کولر اسپیلت ،واحد  فاقد پارکینگ ، نما در وجه شمال و جنوب از سنگ و کف پارکینگ موزائیک فرش و دیوار پارکینگ از سرامیک می باشد ، دارای انشعاب آب مشاع و برق مجزا می باشد .
ملک مذکور به مبلغ 110/191/897/2 ريال دارای بدهی مالیاتی می باشد .
نظریه و نتیجه کارشناسی
حسب اعلام نظر کارشناسی در مورخ 31/03/99 ارزش کل عرصه و اعیان و منافع تجاری و انشعاب آب و برق جمعا به مبلغ 000/000/480/15ريال کارشناسی و ارزیابی گردیده است ( پانزده میلیارد و چهارصدو هشتاد میلیون ريال) می باشد. ارزش اعلامی بعنوان قیمت پایه مزایده است که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته می شود .
1- فروش نقدی است . و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2- کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار می باشد.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10 % مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008  نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در قبول یا رد  پیشنهادات  مختار است.
5- مزایده در ساعت 13 مورخ 07/08/1399 در محل دفتر  شعبه دوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس واقع در رسالت جنوبی - کوچه فتح المبین - مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید  برنده شخصی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهای مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا ءمی شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد .متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به اجرای احکام حقوقی شعبه دوم دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.
دادورز اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی دادگستری بندرعباس - زارعی

دادورز اجرای احکام شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرعباس - عبدالحمید زارعی کلوئی 198535

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها