مدیریت درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تاریخ /23/مهرماه /1399مدیریت درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی اجاره خودرو با راننده در واحدهای تابعه در سال1399 را به شماره (1/4/99) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 22/7/1399می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 14:30 روز دوشنبه تاریخ 28/7/1399
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز پنج شنبه تاریخ 8/8/1399
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز یک شنبه تاریخ 11/8/1399
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف
آدرس: بندرعباس - بلوار امام خمینی - نرسیده به میدان فرودگاه - تلفن 33668468 -076
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :41934-021
دفتر ثبت نام 32253443 -076

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها