شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان آگهی تجدید مناقصه عمـومی یک مرحـله ای تاریخ /23/مهرماه سال /1399       شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان در نظر دارد از طریق برگزاری تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای نسبت به «ترمیم تیرهای بتنی واجرای مهار ناحیه غرب خط 63 کیلوولت پهل-دژگان » اقدام نماید.
    لذا ازمتقاضيان شرکت دراین مناقصه دعوت بعمل می آید، جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.setadiran.ir مراجعه ونسبت به واریز مبلغ500،000 ريال بصورت الکترونیکی به شماره حساب 2175095402002 بنام سایر درآمدهای شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان  ازتاريخ 27/07/99تا تاریخ 01/08/99 اقدام ویک نسخه از اسناد مناقصه را دریافت نمایند . با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار      می گردد , لازم است در صورت عدم عضویت فبلی شرکتها در سامانه فوق مراحل ثبت نام در سایت مذکورانجام ونسبت به دریافت گواهی امضا, الکترونیکی اقدام نمایند . شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره   4-33331700-076 داخلي2298 ، ودر خصوص سامانه با داخلی 3000 تماس حاصل فرمایند . ثبت شماره تلفن ,فکس وایمیل از سوی شرکت کنندگان در سامانه الزامی می باشد . ضمنا" تاکید می گردد اسناد بایستی به صورت فیزیکی نیز در روز برگزاری مناقصه به دبیرخانه این شرکت ارائه گردد .
  شرط ورود:
  1-داشتن حداقل رتبه 5ابنیه 2-بازدید از محل و بارگذاری صورتجلسه بازدید در سامانه الزامی است.
    توضيحات:
1-مبلغ تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار266،869،764ریال، به صورت ضمانتنامه معتبربانكي ويا واريز نقدي .
2-دستگاه نظارت : معاونت  بهره برداری ، ساختمان شرکت سهـامی برق منطقـه ای هرمزگان  می باشد وشرکتهای متقاضی می تواننددر خصوص سئوالات فنی خود با تلفن داخلی 2171(آقای مهندس قریشی) تماس حاصل فرمایند.
3-حداكثـرمهلت تحويل اسنـادبه دبيرخانه اينشركت تاساعت 9صبح روز دوشنبه مورخ12/08/99  وزمان بازگشایی پاكات راس ساعت 10 صبح همان روز دردفتر امور تدارکات وقراردادهاي اين شركت می باشد.
4-به پيشنهادات مشروط،مبهم،مخدوش وفاقد سپرده وپيشنهاداتی كه بعد ازموعد مقرر به دبيرخانه اين شركت ارسال گردد مطلقا ترتيب اثرداده نخواهدشد.
5-آگهي ما درسايت سامانه (www.setadiran.ir)بخش "ثبت نام/ پروفایل تامین کننده / مناقصه گر"  قابل مشاهده
می باشد.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها