اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان فراخوان تاریخ /1/آذرماه سال /1399اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان خرید خدمات مشاوره به شرح (خدمات مشاوره ای در دوره ی ساخت و تحویل کار مربوط به اداره نگهداری راهها حوزه ی ناحیه مرکز) به شماره (01-99) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مشاوران دارای صلاحیت،ارسال درخواست پیشنهاد (RFP) ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) انجام خواهد شد و لازم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 02/09/99 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان: ساعت 14:00 روز پنجشنبه تاریخ 09/09/99
مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان: ساعت 14:00 روز یکشنبه تاریخ 19/09/99
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس بندرعباس چهارراه پگاه -اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان و تلفن: 07633637285
اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس :41934-021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه(WWW.SETADIRAN.IR) بخش « ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر» موجود است.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها