شهرداری میناب آگهی تجدیدمناقصه تامین نیرو نوبت دوم تاریخ /5/آذرماه /1399شهرداری میناب در نظر دارد با استناد به بودجه سال 1399 خود و ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها ، تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت انجام کار در خدمات شهری (رفت و روب سطح شهر و معابر ) را از طریق برگزاری مناقصه به شرکت های معتبر و
واجد شرایط  واگذار نماید . لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت های دارای تائیدیه از اداره کار و امور اجتماعی در رشته مربوطه دعوت می شود برای دریافت و بارگزاری اسناد
به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه  نمایند.

توضیحات:
۱-تضمین شركت در مناقصه میبایست به صورت ضمانت نامه بانكی یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره 0102963945003 نزد بانك صادرات شعبه مرکزی میناب  واریز و فیش واریزی را به همراه دیگر اسناد ارائه نماید.
۲-تاریخ دریافت اسناد: از تاریخ 29/08/99 لغایت پایان وقت اداری 05/09/99 می باشد .  
۳-مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
از تاریخ 06/09/99 لغایت 17/09/99 می باشد .
۴-تاریخ بازگشایی پاكتها: روز سه شنبه مورخه 18/ 09/ 1399 راس ساعت 9 صبح .
۵-مكان بازگشایی  : شهرداری میناب ، طبقه دوم ، سالن جلسات.
6- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست نسبت به بارگذاری اسناد، مدارک و پیشنهادات خود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir اقدام نمایند .
7- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- سپرده نفر اول تا سوم ، تا زمان عقد قرارداد با برنده مناقصه نزد شهرداری باقی خواهد ماند. ضمنا در صورت انصراف نفرات اول تا سوم ، سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
9- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
10- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
11- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مزایده موجود می باشد.
12- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 2230230-0764 و یا سایت شهرداری میناب به نشانی www.minabcity.ir   مراجعه نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها