آگهی مزایده خودرو وانت ششدانگ یکدستگاه خودرو وانت نیسان تاریخ/24/دیماه سال /1399بموجب پرونده های اجرائی کلاسه 139904023114000058 ششدانگ یکدستگاه خودرو وانت نیسان که در مالکیت عباس قورچی زاده فرزند پنجشنبه می باشد و بعلت بدهی و عدم انجام تعهد منجر به توقیف و بازداشت خودرو گردیده، و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ارزش ششدانگ خودرو به ارزش پانصد و پنجاه میلیون ريال ارزیابی شده و اعتراضی از طرفین به قیمت خودرو نشده و ارزیابی قطعی گردیده است. مشخصات خودرو بدین شرح
می باشد: یکدستگاه خودرو وانت نیسان 2400 مدل 1389،  بشماره انتظامی 499 ب 82 ایران 94، رنگ آبی، نوع سوخت بنزین، بدنه و سقف پوسیدگی دارد، شیشه ها سالم، سیم کشی نیاز به تعمیر دارد،سپر جلو و عقب خراب ، لاستیکها 60 درصد سالم، گیربکس و سایر قسمتهای فنی نیاز به تعمیرات دارد. و حدود 2 ماه در پارکینگ می باشد. خودرو فوق از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه 08/11/1399 در محل توقیف خودرو پارکینگ میلاد سیریک از طریق مزایده حضوری بفروش می رسد. مزایده از مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. مطابق ماده 136- اصلاحی شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و
در صورتیکه ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در اینصورت ،عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. و لازم به ذکر است پرداخت
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و همچنین هزینه های نیم عشر و حق مزایده نیز نقدا از شخص برنده مزایده وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده بصورت غیر مترقبه تعطیل رسمی گردد، مزایده در اولین روز اداری در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه مورخ 24/10/99
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی میناب - عقیل قاسمی 203464        1928/م /الف

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

کلیک کنید کلیک کنید

پربیننده‌ترین‌ها

آخرین خبرها