آگهی مزایده( نوبت اول) اجرای احکام حقوقی دادگستری عسلویه تاریخ /29/دیماه سال /1399نظر به اینکه حسب محتویات پرونده کلاسه 9901059 اجرای احکام حقوقی دادگستری عسلویه آقای یوسف جهانگیری زرکانی به مبلغ 000/000/869/2ريال در حق خانم صدیقه بواسی و مبلغ 000/450/143ريال در حق صندوق دولت مدیون و علیرغم تنظیم و ابلاغ اجرائیه و سپری شدن مهلت قانونی محکوم علیه یاد شده نسبت به تادیه دیون خود اقدامی ننموده و در هیمن راستا محکوم له اموالی از محکوم علیه در این حوزه قضایی معرفی و از طریق این مرجع توقیف گردیده است علیهذا این اجراء در راستای استیفای مطالبات محکوم له بر آن شده است اموال توقیفی را معادل مبلغ 000/000/400 ريال از طریق مزایده به فروش بگذارد تاریخ مزایده 18/11/1399 ساعت 10صبح در محل اجرای احکام دادگاه می باشد ضمنا شرکت کنندگان در مزایده پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت روئیت اموال موصوف می توانند به این اجراء مراجعه نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانیکه بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند واگزار می گردد برنده مزایده می بایست 10 درصد ارزش کل فی المجلس و الباقی ظرف یکماه واریز نماید. 1- خودرو سواری پراید مدل 1389 به ارزش 000/000/400ريال

قاضی اجرای احکام دادگستری شهرستان عسلویه - محمد جوکار 203510

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها