شرکت فولاد هرمزگان جنوب آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای تاریخ /8/بهمن ماه سال /1399موضوع مناقصه: سرویس ، نگهداری و تعمیرات سیستم های اعلام و اطفاء حریق
مناقصه گزار: شرکت فولاد هرمزگان جنوب  
نحوه دریافت اسناد : کلیه متقاضیان با ارسال اسناد ذیل به واحد خرید خدمات قراردادی از طریق شماره فکس 33530145  076 (دبیرخانه مرکزی) می توانند نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:
1- کپی فیش واریز مبلغ 500،000 ریال به شماره حساب 0111111100008 نزد بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان ، به نام شرکت فولاد هرمزگان جنوب بابت خرید اسناد مناقصه.
2- نامه اعلام آمادگی که در آن 1) ایمیل رسمی شرکت 2) نام و شماره تماس نماینده شرکت  ذکر شده باشد. لازم به ذکر است تمامی مکاتبات، اطلاعیه ها و اصلاحات از طریق ایمیل مذکور به مناقصه گران اعلام خواهد گردید.
توضیحات:
1- تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 950.000.000 (نهصد و پنجاه میلیون) ریال خواهد بود.
2- نوع تضمین شامل یکی از موارد ذیل خواهد بود:
الف- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما: مدت اعتبار تضمین بانکی باید تا سه ماه پس از صدور بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.(چک تضمین شده و یا چک شخصی مورد پذیرش نمی باشد)
 ب- فیش واریز وجه نقد معادل مبلغ ضمانت نامه به شماره حساب 0111111100008 نزد بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان به نام شرکت فولاد هرمزگان جنوب
نکته: پیش از واریز وجه نقد، اخذ تأییدیه از واحد امور مالی این شرکت جهت دریافت شماره حساب و شناسه واریز الزامی است.
3- جدول زمانی انجام مناقصه:

نکته1: ملاک مهلت برای دریافت اسناد از مناقصه گزار، تاریخ نامه اعلام آمادگی و فیش واریزی می باشد.
نکته2: تاریخ گشایش پاکات ج متعاقباً اعلام خواهد شد.
نکته3: هزینه آگهی با برنده مناقصه می باشد.
نکته 4: در صورت نیاز به بازدید از سایت حسب تشخیص مناقصه گزار و یا درخواست مناقصه‌گران تاریخ آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
متقاضیان برای آگاهی بیشتر به سایت www.hosco.ir مراجعه و یا با شماره 44848577‌-‌076 (مقدونی - امور قراردادها) تماس حاصل فرمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها