شهرداری منطقه دو بندرعباس «آگهی مناقصه عمومی» تاریخ /8/بهمن ماه سال /1399شهرداری منطقه دو بندرعباس در نظر دارد تعدادی خودرو (پراید ، وانت مزدا دوکابین ، پژو 405 ، مینی بوس ، ون ، نیسان وانت بار ، مزدا تک کابین اتاق دار، پژو پارس) مرکز  را به مدت یكسال از طریق مناقصه عمومی از آژانس ها سطح شهر كه دارای مجوزات قانونی از اتحادیه مربوطه می باشند اجاره نماید . لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم اسناد مناقصه به مدت هفت روز به شهرداری مركزی- اداره حقوقی امور قراردادها مراجعه نمایند.(فروش اسناد از تاریخ 8/11/99 لغایت 18/11/99)
لازم به ذكر است:
1-هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .
2- میزان سپرده شركت در مناقصه به مبلغ  پانصد میلیون ریال  به صورت واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری و یا ضمانتنامه معتبر بانكی دارای حداقل سه ماه اعتبار می باشد. (چک تضمین شده بانکی یا اسناد مطالبات قابل قبول نمی باشد.)
3- چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان  به ترتیب اولویت به نفع صندوق شهرداری ضبط خواهد شد.
4- شهرداری در رد یا قبول هر یك از  پیشنهادات مختار است.
5- متقاضیان بایستی تا آخر وقت اداری روز  شنبه مورخه 18/11/99  جهت خرید اسناد به شهرداری مرکزی بندرعباس - اداره حقوقی و امور قراردادها مراجعه و پس از واریز مبلغ 000/500 ریال به شماره حساب 0105819336004 نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.
6-پیشنهاد دهندگان بایستی تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخه 21/11/99  پیشنهاد خود را که از حیث مبلغ مشخص ،معین و بدون ابهام بوده  در پاکتهای مربوطه بشرح شرایط مندرج در اسناد مناقصه لاک و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
7- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد بمنزله قبول شروط  و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری میباشد.
8- پیشنهادات رسیده ساعت 14 روز شنبه مورخه 25/11/99  درکمیسیون عالی معاملات  که در محل شهرداری تشکیل میگردد بازگشائی و قرائت می شود.(حضور شرکت کنندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد.)
9- این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری میباشد و صرفا یک نوبت منتشر میگردد .
10- برنده مناقصه هنگام عقد قرارداد می بایست ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان حسن انجام كار در وجه شهرداری تودیع نماید.
11- مدت شروع قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد  بمدت یکسال می باشد .
12-در صورت تاخیر یا عدم حضور بازاء هر ساعت تاخیر مبلغ 000/200 و بازاء هر روز غیبت معادل سه روز کارکرد از مطالبات موجر کسر می گردد.
13- سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا  و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند .

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها