شهرداری بستک آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله‌ای) نوبت دوم تاریخ /8/بهمن ماه سال /1399شهرداری بستک در نظر دارد به استناد آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها، پروژه‌ مندرج در جدول ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید در صورت داشتن ظرفیت آزاد (تعدادی - ریالی) جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.Setadiran.ir مراجعه نمایند. زمان دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 01/11/1399 الی 08/11/1399 بوده، مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ 09/11/1399 الی 18/11/1398 و زمان بازگشایی پیشنهادات 19/11/1399 می‌باشد. تضمین شرکت در مناقصه به میزان 5 درصد مبلغ پایه مناقصه واریز به‌حساب سپرده سیبا 3100002388001 به نام شهرداری بستک یا معادل آن ضمانت‌نامه بانکی به مدت اعتبار اولیه 3 ماه از تاریخ آخرین‌مهلت تسلیم پیشنهاد مناقصه  می‌باشد. شهرداری بستک در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها