شرایط اعطای تابعیت و گذرنامه اماراتی به سرمایه‌گذاران، مستعدان و متخصصان


نویسنده: صبح ساحل

معاون رئیسجمهور و نخستوزیر و حاکم دبی در رشته توییتی مصوبات قانونی که در آبانماه از سوی دولت اعلام شده بود را تکرار کرد که در آن قرار است به سرمایه داران، مستعدان و متخصصان ویزا و اقامت اعطا شود.

به گزارش صبح ساحل، شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیسجمهور و نخستوزیر و حاکم دبی در این رشته توییت به شرایط جدید اعطای تابعیت و گذرنامه اماراتی به سرمایهگذاران، مستعدان و متخصصان در قالب یک شرط ضمن عقد اشاره کرده است.

در این شرط ضمن عقد اعلام شده که دولت امارات هر زمان که خواست، میتواند گذرنامه صادراتی را ابطال کند و بهصراحت اعلام کرده است که اگرچه با احراز شرایط اعم از خرید املاک و یا داشتن تخصص و پس از سوگند وفاداری به شما ویزای اقامت بلندمدت اعطا میشود اما »چنانچه یک یا چند شرط اعطای تابعیت را از دست بدهد یا تعهد خود را نقض کند، تابعیت وی را میتوان پس گرفت».

لذا این بیم وجود دارد که چنانچه شما در تخصصی تبحر دارید و اگر بعد از مدتی این تخصص فراگیر شده و یا نیروی دیگری از کشوری دیگر همین تخصص را داشته باشد، بهراحتی قابلیت جایگزینی و حتی سلب تابعیت وجود دارد.

در توییت دیروز شیخ محمد بن راشد آل مکتوم آمده است:

امروز، امارات متحده عربی اصلاحات قانونی را تصویب کرد که اجازه میدهد تابعیت و گذرنامه اماراتی را به سرمایهگذاران، افراد با استعداد و حرفهای اعطا کند.

شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیسجمهور و نخستوزیر و حاکم دبی، در توییتهای خودنوشت: طبق دستورالعملهای رئیسجمهور، امروز ما به دنبال جذب، حفظ و تثبیت اذهانی هستیم که به شدت در مسیر توسعه امارات هستند و شامل دانشمندان، پزشکان، مهندسان، هنرمندان، روشنفکران و خانوادههای آنها و... میشوند.

وی افزود که افراد واجد شرایط برای بهدستآوردن تابعیت اماراتی از طریق کابینه، دفاتر محلی و شوراهای اجرایی معرفی میشوند ... و معیارهای روشنی برای هر گروه تعیین شده است ... و قانون به این صلاحیتها اجازه میدهد سایر ملیتهای خود را حفظ کنند.

بر اساس این اصلاحات، شخص ملیت پذیر متعهد میشود که قوانین موجود در کشور را رعایت کرده و در صورت کسب تابعیت دیگر یا ازدستدادن تابعیتی که دارد، به اداره صلاحیتدار اطلاع دهد.

 

شرایط اعطای تابعیت

در آییننامه شرایط جدید اعطای تابعیت تعدادی شرایط و کنترل را برای هر گروه تعیین میکند که به شرح زیر است:

رده سرمایهگذاران: داشتن املاک در امارات متحده عربی

پزشکان و متخصصان:اعطای تابعیت به پزشکان و متخصصان مشروط به تعدادی شرایط لازم است، از جمله اینکه وی متخصص در یک زمینه علمی منحصربهفرد باشد و یا زمینههای علمی فعالیت فرد موردنیاز و دارای اهمیت برای کشور امارات باشد یا او در انجام مطالعات و تحقیقات باارزش علمی در زمینه تخصص خود مشارکت داشته است که در این صورت علاوه بر عضویت در یک سازمان معتبر در زمینه تخصص خود باید تجربه عملی او کمتر از ۱۰ سال نباشد.

رده دانشمندان: دانشمندان برای اخذ تابعیت، باید شرایطی را رعایت کنند، از جمله اینکه وی در زمینه تخصص خود در دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی یا در بخش خصوصی، یک محقق فعال باشد و تجربه عملی وی در همان زمینه کمتر از ۱۰ سال نباشد، یا یک جایزه معتبر علمی برنده شده باشد، یا در تأمین بودجه قابلتوجه برای تحقیقات خود در طول ۱۰ سال گذشته مشارکت داشته باشند یا از مؤسسات علمی شناخته شده در امارات متحده عربی توصیهنامه داشته باشند.

گروه با استعداد: برای بهدستآوردن تابعیت مخترعان، لازم است یک یا چند حق ثبت اختراع مورد تأیید وزارت اقتصاد امارات یا هر نهاد بینالمللی معتبری داشته باشد که ارزش افزوده اقتصاد کشور را نشان میدهد.

استعدادهای خلاق، روشنفکران و هنرمندان: (داشتن هر سه شرط زیر) برای آنها الزام است:

یک - پیشگام بودن در زمینههای فرهنگ و هنر

دو - برنده یک یا چند جایزه بینالمللی

سه - داشتن توصیهنامه از طرف نهادهای دولتی مرتبط در کشور امارات

 

کنترل و مزایای ملیت:

به نوشته اتاق بازرگانی ایران و امارات، افراد مشمول در صورت بهدستآوردن تابعیت دیگر یا ازدستدادن تابعیتی که در اختیار داردند، درحالیکه در این تصمیم تعدادی از مزایای کسب شده با تابعیت شامل ایجاد و مالکیت شرکتها و مؤسسات تجاری، خرید و مالکیت زمین، مسکن و املاک و مستغلات مطابق با قوانین موجود و سایر مزایایی که مقامات فدرال پس از تصویب شورای وزیران یا مقامات محلی در امارات این ایالت به وی اعطا کردند و در این تصمیم مجاز بودن لغو تابعیت هر زمان که مالک یک یا چند شرط را از دست داد از جمله شرایط اعطای تابعیت یا نقض تعهد خود است.

سوگند وفاداری به کشور امارات متحده عربی، متعهد شدن به رعایت قوانین امارات و مطلع ساختن سازمانهای مرتبط دولتی کشور امارات بهصورت رسمی، در صورت اخذ یا ازدستدادن تابعیت کشوری دیگر از الزامات تابعیت است همچنین در این تصمیم شرط شد که اگر شخصی که شرایط اقامت را به دست آورد چنانچه یک یا چند شرط اعطای تابعیت را از دست بدهد یا تعهد خود را نقض کند، تابعیت وی را میتوان پس گرفت.

 

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها