شرکت آب و برق و تاسیسات قشم آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 03/99 نوبت دوم تاریخ /5/اسفند ماه سال /1399شرکت آب و برق و تاسیسات قشم در نظر دارد یک قطعه زمین با کاربری تجاری-خدماتی به مساحت 950 مترمربع واقع در شهر قشم، بلوار مشاهیر، را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به فروش برساند.
خرید اسناد: برای خرید اسناد مبلغ 1.500.000 ريال ( یک میلیون و پانصد هزار ريال) به شماره حساب 1-2888888-819-9821 بانک سامان شعبه قشم واریز گردد.
مهلت دریافت اسناد مزایده: متقاضیان می توانند از تاریخ 28/11/99 تا پایان وقت اداری روز شنبه 09/12/1399 جهت دریافت اسناد به نشانی: قشم، میدان گلها، بلوار 22 بهمن، خیابان بوستان شمالی، سایت آب شیرین کن مراجعه نمایند.  
مهلت تحویل اسناد مزایده: از تاریخ 10/12/99 لغایت 19/12/99( آخرین مهلت تحویل پاکت ها، پایان ساعت اداری روز سه شنبه 19/12/99 می باشد.)
زمان و محل تشکیل کمیسیون و بازگشایی پاکات ها: راس ساعت 11 ظهر روز چهارشنبه مورخ 20/12/99 در محل کمیسیون معاملات شرکت برگزار می گردد.(حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه معتبر در جلسه بازگشایی پاکت ها بلامانع می باشد. )
تحویل اسناد : قشم، میدان گلها، بلوار 22 بهمن، خیابان بوستان شمالی، سایت آب شیرین کن، تلفن: 5-07635240881 فکس : 07635240890
سایر  توضیحات :
- به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی، واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
- هزینه انتشار آگهی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها