شرکت سیمان هرمزگان(سهامی عام) آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای تاریخ /5/اسفند ماه سال /1399شرکت سیمان هرمزگان(سهامی عام) درنظر دارد حفاری،آتشباری، استخراج،آماده سازی، بارگیری و حمل حدود سه میلیون و پانصد هزارتن در سال سنگ از معادن کارخانه و دپوهای مجاورکارخانهواقع در شهرستان بندرخمیر - کیلومتر 4 جاده بندرلنگه در طی یک سال را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه متقاضیان ذیصلاح و اشخاص حقوقی که دارای توان فنی ، تجهیزاتی ، اجرایی و مالی مناسب جهت انجام عملیات فوق می‌باشند ، دعوت به عمل می آید جهت آگاهی و دریافت اسناد ارزیابی کیفی به نشانی ذیل مراجعه و پس از ارائه معرفینامه ،اسناد ارزیابی را دریافت نمایند .
الف ) کارفرما : شرکت سیمان هرمزگان
ب ) نوع مناقصه :عمومی دو مرحله ای
ج ) موضوع ارزیابی : شناسایی پیمانکار ذیصلاح جهت حفاری،آتشباری، استخراج،آماده سازی، بارگیری و حمل حدود سه میلیون و پانصد هزارتن در سال سنگ از معادن.
د ) محل اجرای قرارداد:  استان هرمزگان ، بندر خمیر ، کیلومتر 4 جاده بندر لنگه ،کارخانه سیمان هرمزگان .
ر ) مدت زمان دریافت اسناد و تحویل مدارک ارزیابی مناقصه گران : آخرین مهلت جهت ارائه مدارک مربوط به ارزیابی مناقصه گران ، پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 11/12/1399 می باشد.
ز ) کلیه مدارک تحویلی به مناقصه گزار، می بایست در یک حلقه CD یا DVD به صورت فایل های مجزا با فرمت PDFاسکن گردیده و به همراه دستورالعمل ارزیابی ( دستورالعمل به صورت فیزیکی و مهر و امضاء شده ) ارائه گردد.
* سایر موارد که می بایست مدنظر شرکت کنندگان در ارزیابی و مناقصه قرار گیرد :
1 . توانائی ارائه ضمانتنامه بانکی و یا چک رمز دار بانکی و یا واریز نقدی به حساب مناقصه گزار بابت تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 000 ،000 ،000 ،15 ریال (پانزده میلیاردریال).
2 . توانائی ارائه ضمانتنامه بانکی « بابت انجام تعهدات « به میزان 10 % ( ده درصد ) مبلغ کل قرارداد طبق ضوابط کارفرما ( در صورت برنده شدن )
3 . به پیشنهادهای مشروط ، مبهم ، ناقص و یا مغایر باشرایط مندرج در اسناد و مدارک و پیشنهاد هایی  که پس از مهلت مقرر دریافت گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
4 . کسب حداقل امتیاز تعیین شده در ارزیابی کیفی ، جهت دعوت در مناقصه فوق الذکر الزامی است .
5 . هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .
6 . شرکت سیمان هرمزگان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز ومختارمیباشد.
7- نشانی تحویل مدارک ارزیابی مناقصه گران :
الف : تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید سنجابی ( بهروز سابق )، بـالاتر از میـدان مینـا پـلاك 37- شرکت سیمان هرمزگان - دفتر معاونـت بازرگانی - شماره تماس : 22904985 - داخلی 318
ب- استان هرمزگان، شهرستان بندرخمیر، كیلومتر 4 جاده بندرلنگه، كارخانه سیمان هرمزگان، واحد تداركات
ج- سایت شرکت به نشانی : www.Hormozgancement.com

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها