حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان آگهی مناقصه عمومی تاریخ /9/اسفندماه سال /1399حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه اجرای نقاشی نمای بیرونی ساختمان اداری گمرک شهید رجایی به شماره 2099000161000008 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد)
به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  09/12/1399 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  تا ساعت 19 مورخ 13/12/1399
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : از ساعت 8 صبح مورخ 14/12/1399 تا ساعت 19 مورخ  23/12/1399
زمان بازگشایی پاکت ها : مورخ 24/12/1399
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس اسکله شهیدرجائی- ساختمان مرکزی حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان- طبقه سوم - واحد امور قراردادها مراجعه نمایید.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها