آگهی فوت فرضی ( نوبت اول) تاریخ /16/اسفندماه سال /1399به حکایت محتویات پرونده 9909987619801090 که در این شعبه دادگاه تحت رسیدگی می باشد خواهان خانم اوشن رنجبر  فرزند مراد دادخواستی بطرفیت رئیس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس بخواسته صدور حکم موت فرضی آقای مصطفی خوی نژاد متولد 1361 بشماره شناسنامه 11905 صادره از قشم که حدود 20 سال قبل همراه ناخدا به سفر دریایی رفت و هرگز برنگشت و مفقود الاثر شده است و ناپدید شده و هیچ گونه خبری از نامبرده دردست نیست لذا بدین وسیله ضمن اعلام مراتب از کلیه کسانی که خبری از غایب یاد شده دارند دعوت می شود اطلاعات خود را به نحو مقتضی در اختیار این دادگاه قرار دهند تا حقی از کسی تضییع نگردد . این آگهی از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و محلی سه نوبت متوالی هر یک به فاصله یک ماه در اجرای ماده 1023 قانون مدنی در امور مدنی منتشر می گردد که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند.بدیهی است چنانچه یک سال از تاریخ اولین اعلان ( نشر آگهی کثیرالانتشار و محلی )حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او صادر خواهد شد.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها