آگهی مزایده( مرحله اول ) آگهی مزایده مرحله اول اجرای احکام دادگستری حاجی آبادآگهی مزایده مرحله اول اجرای احکام دادگستری حاجی آباد بموجب پرونده کلاسه 9909987700101216 صادره از شعبه 3 اجرای احکام حقوقی بندرعباس، مزایده یک قطعه زمین و نخلستان متعلق به محکوم علیه ابوطالب رودباری در ضلع جنوب جاده حاجی آباد به سمت وکیل آباد دارای مساحت کل 42/2083 متر مربع که بر اساس مدارک موجود قسمتی از آن به مساحت 42/302 مترمربع به عنوان زمین مستثنیات اشخاص می باشد و ما بقی آن به مساحت 68/1713 متر مربع در محدوده اراضی ملی قرار دارد این قطعه زمین با دیوار بلوکی به ارتفاع 2 متر محصور شده و تعداد 29 اصله درخت نخل خرمای رقم پیارم در آن کشت شده که به طور متوسط حدود 6 یا 7 سال قدمت دارند و در  ابتدای دوره ثمر دهی هستند و یک باب استخر ذخیره آب با بلوک و سیمان و ارتفاع حدود 5/1 متر که با لایه ای از ایزوگام پوشش داده شده که در عرصه این زمین ساخته شده است و آب مورد نیاز درختان از یک حلقه چاه آبواقع در زمین مجاور تامین می شود ، با توجه به مراتب فوق تعداد 26 اصله از درختان نخل در محدوده اراضی ملی قرار دارد و سه اصله نیز در قسمت مستثنیات واقع شده است و لذا ارزش گذاری درختان نخل بدون احتساب ارزش آب و زمین در نظر گرفته شده است ، از عرصه ملک نیز فقط میزان 42/302 متر مربع به عنوان مستثنیات اعلام گردیده است لذا با توجه به توضیحات فوق الذکر ارزش عرصه و اعیان موجود در محدوده این قطعه زمین به شرح زیر  ارزیابی گردیده است . 1- دیوار کشی دور زمین با بلوک و سیمان به ارتفاع  حدود 2 متر به مبلغ 000/000/582 ريال 2- ارزش درختان نخل به تعداد 29 اصله (بدون ارزش زمین و آب ) به مبلغ  000/000/740/1 ريال 3- پاجوش درختان نخل به تعداد حدود 208 عدد به مبلغ 000/000/832 ريال 4- استخر ذخیره آب به مبلغ 000/000/252 ريال 5- زمین مستثنیات (42/302 متر مربع ) به مبلغ 000/000/393 ريال که جمعا به مبلغ 000/000/799/3 ريال ارزیابی  و کارشناسی گردیده که با شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی در اجرای احکام حقوقی شهرستان حاجی آباد به فروش می رسد و ضمنا با قیمت مذکور مزایده شروع می گردد.
1-حداکثر پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله و از هر  قبیل و از هر جهت  به عهده خریدار  است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبلا ده درصد بهاء  و ارزیابی را به حساب سپرده دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این  ضمیمه پیشنهاد  نمایند.
4- پیشنهاد دهنده باید در پاکت مهر و لاک شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده روی پاکت تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 12/11/1400 به اجرای احکام دادگستری تسلیم شود (ضمنا شرکت کنندگان به صورت فی المجلس نیز می توانند در مزایده شرکت نمایند.)
5-با پیشنهاد مشروط و مبهم و فاقد سپرده بر خلاف شرایط آگهی و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- اجرای احکام در قبال  پیشنهادات مختار است.
7- پیشنهاد در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 13/11/1400   قرائت خواهد شد حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بلامانع  و برنده کسی  است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از  تاریخ جلسه مزایده و یا انقضای مهلت از پرداخت بهاء خودداری نماید کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود بدوا از سپرده او استیفا ء شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد .متعاقبا شرکت در مزایده برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به  اجرای احکام دادگستری  حاجی آباد  مراجعه نمایند.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها