آگهی برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای (نوبت اول) شهرداری مینابشهرداری میناب در نظر دارد به استناد  بند 1 مصوبه شماره 18 شورای اسلامی  شهر میناب، امور مربوط به خدمات شهری میناب، شمال: نظافت، پاکسازی(رفت وروب) و جمع آوری، حمل و دفن زباله های سطح شهر را بصورت حجمی، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط  واگذار نماید . 
لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)  به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه  نمایند. و نیز جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس: استان هرمزگان- شهر میناب- بلوار امام (ره) ساختمان شهرداری میناب- مدیریت خدمات شهری شهرداری میناب مراجعه نمایند.
شرایط:
۱-نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه : متقاضیان می بایست تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 326/806/019/13 ریال را به صورت ضمانت نامه بانكی یا واریز وجه نقد به حساب جاری 0102963945003 نزد بانک صادرات شعبه مرکزی میناب  واریز و فیش واریزی را به همراه دیگر اسناد در سامانه ستاد بازگذاری نمایند.
۲-تاریخ دریافت اسناد: از تاریخ 06/11/1400 لغایت 12/11/1400 می باشد .  
۳-مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir :
از تاریخ 12/11/1400 لغایت 21/11/1400 می باشد .
۴-تاریخ بازگشایی پاكتها: روز چهارشنبه مورخه 27/ 11/ 1400 راس ساعت 10 صبح .
۵-مكان بازگشایی  : شهرداری میناب ، طبقه دوم ، سالن جلسات.
6- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست نسبت به بارگذاری اسناد، مدارک و پیشنهادات خود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir اقدام نمایند .
7- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
8- سپرده نفر اول تا سوم ، تا زمان عقد قرارداد با برنده مناقصه نزد شهرداری باقی خواهد ماند. ضمنا در صورت انصراف نفرات اول تا سوم ، سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
9- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
10- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
11- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مزایده موجود می باشد. 
12- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 2230144-0764 و یا سایت شهرداری میناب به نشانی www.minabcity.ir   مراجعه نمایند.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

پربیننده‌ترین‌ها

آخرین خبرها