مناقصه دهیاری کشار بالا حوزه شهرستان بندرخمیردهیاری کشار بالا حوزه شهرستان بندرخمیر در نظر دارد پروژه اجرای تعریض پل های روستا از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید.
موضوع پروژه تعرض 16 دهانه پل مطابق با استاندارد 
2- برآورد اولیه 000/000/800/12 ریال
3- نحوه پرداخت مبلغ 000/000/000/3 ریال آن نقد ومابقی آن هرماه به مبلغ 000/000/000/1 ریال دهیاری پرداخت نماید.
4- مدت انجام پروژه 4ماهه
5- محل انجام پروژه  روستای کشار بالا
6- نوع تضمین و مبلغ شرکت در مناقصه سفته یا چک شرکت به مبلغ 000/000/000/30 در وجه دهیاری کشار بالا بابت تضمین کار
7- محل و زمان دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 30/2/1401 به مدت 7 روز کاری در دفتر دهیاری کشار بالا و شماره تماس 09173613011 آقای مسعودی
8- تاریخ بازگشایی ورسیدگی به پیشنهادها روز شنبه 07/03/1401 راس ساعت 9 صبح در محل ساختمان دهیاری کشار بالا و با حضور اعضای کمیسیون مالی معاملات سایر توضیحات دهیاری در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار بوده وپاکت ناخوانا ومشوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها