آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسنادذمه)به موجب پرونده اجرائی کلاسه 140000145 بندرلنگه شش دانگ سه قطعه زمین به شماره پلاک های 411/15139 به مساحت 372 مترمربع و 412/15139 به مساحت 372 مترمربع و 413/15139 به مساحت 372 مترمربع واقع در بندرلنگه حدفاصل بندرلنگه و بندرکنگ روبروی شهرک فرهنگیان که به نام شرکت میران قشم بدهکار پرونده سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است و بستانکار پرونده بانک اقتصاد نوین می باشد که طبق نظر هیئت کارشناسان رسمی دادگستری پلاک 411/15139 به مبلغ 9000000000 ریال (نه میلیارد ریال)و پلاک 412/15139 به مبلغ 9000000000 ریال ( نه میلیارد ریال) و پلاک 413/15139 به مبلغ 9000000000 ریال نه میلیارد ریال) ارزیابی و کارشناسی گردیده و ملک مزبور در تصرف شرکت میران قشم می باشد و پلاک های فوق از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر مورخ 21/04/1401 در اداره ثبت اسناد و املاک بندرلنگه از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ پایه هر پلاک نه میلیارد ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود . لازم به ذکر است پرداخت بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و شرکت در جلسه مستلزم پرداخت ده درصد مبلغ ارزیابی و کارشناسی به حساب اداره ثبت اسناد می باشد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد،‌مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار:یکشنبه 05/04/1401 
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها