آگهی مزایده( نوبت اول)شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده کلاسه فوق  بشماره بایگانی 970453 موضوع دادخواست تقدیمی شرکت ریگ آباد ساز سیرجان بعنوان خواهان بطرفیت شرکت تونل سازان ایران بعنوان خوانده که در این راستا اموال به شرح ذیل به  مزایده گذاشته می شود:
یک عدد سیلوی سیمان که با توجه به ابعاد ، سیلوی 100 تنی بوده و یک منبع آب که با توجه به ابعاد اندازه گیری شده 10 متر مکعبی میباشد ،  مشاهده گردید. از نظر ظاهری در سیلوی سیمان و منبع آب مورد خاصی مشاهده نگردید 
 د) نظریه کار شناسی : با توجه به مراتب مذکور و بررسی انجام شده و وضعیت ظاهری سیلو و منبع آب با شرایط موجود ارزش آنها جمعا 000/000/900 (نهصد میلیون ) ریال برآورد و اعلام گردیده و وسایل نقلیه به شرح ذیل 1. نوع کامیون سیستم بنز بشماره انتظامی منصوبه 96 ع 241 ایران 11 مدل 1373 بشماره شاسی 34932110894466 شماره موتور 10002585 رنگ سبز وضعیت خودرو از تمامی قسمتهای ظاهری کاملا فرسوده شده است خلافی : فاقد خلافی قیمت تقریبی 000/000/500/5 ریال به حروف پانصد و پنجاه میلیون تومان 2. نوع کامیون سیستم بنز بشماره انتظامی منصوبه 85153 تهران د رنگ سبز برابر استعلام صورت گرفته از سامانه راهور با توجه به عدم تعویض پلاک مشخصات خودرو ثبت نگردیده است و وضعیت خودرو از تمامی قسمتهای ظاهری کاملا فرسوده شده است خلافی : با توجه به عدم تعویض پلاک در سامانه اجرائیات راهور مشخص نگردیده و قیمت تقریبی 000/000/250 ریال معادل بیست و پنج میلیون تومان 3. نوع مینی بوس سیستم بنز بشماره انتظامی منصوبه 33ع 557 ایران 11 رنگ آبی مدل 1371 شماره 37939116010856 شماره موتور 33491110134892 خلافی 000/550/2 ریال قیمت تقریبی 000/000/350 ریال معادل سیصد و پنجاه میلیون ریال ( سی و پنج میلیون تومان ) 4. وانت سیمرغ بشماره انتظامی منصوبه 51254 تهران 21 برابر استعلام صورت گرفته از سامانه راهور با توجه به عدم تعویض پلاک در سامانه اجرائیات راهور مشخص نگردیده قیمت تقریبی 000/000/80 ریال معادل هشت میلیون تومان 5. نوع کامیون سیستم بنز شماره انتظامی منصوبه 92 ع 641 ایران 23 مدل 1364 شماره شاسی 16401492 شماره موتور 101111835 رنگ نارنجی وضعیت خودرو دارای یک جرثقیل با توجه به عدم کارکرد در مدت زمان زیادی دارای فرسودگی شده است خلافی 000/200/1 ریال معادل یکصد و بیست هزار تومان قیمت تقریبی 000/000/500/1 ریال معادل یکصد و پنجاه میلیون ریال 6. نوع وانت تک کابین سیستم مزدا شماره انتظامی منصوبه 99 ق 514 ایران 55 مدل 1388 شماره شاسی 18212 شماره موتور 117738 رنگ نقره ای وضعیت خودرو : هم از قسمت جلو دارای خسارت ناشی از تصادف می باشد وهم بعلت عدم کارکرد دچار فرسودگی گردیده است خلافی 000/030/10 ریال معادل یک میلیون وسه هزار تومان قیمت تقریبی 000/000/300 ریال معادل سه میلیون تومان 7. یک دستگاه تانکر نصب شده بر روی شاسی بدون لاستیک مبلغ 000/000/300 زیال معادل سی میلیون تومان برآورد می گردد . جمع تقریب هر شش وسیله فوق به مبلغ 000/000/280/8 ریال معادل هشتصد و بیست و هشت میلیون تومان و جمع کل اموال فوق 000/000/180/9 ریال معادل نهصد میلیون وهجده هزار تومان جهت انجام مزایده برآورد و اعلام می گردد. 
 1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است و داشتن و یا نداشتن قابلیت الصاق پلاک خودروها تابع مقررات پلیس راهور ومراجع قانونی بوده و این اجرا مواجهه با تکلیف نمی باشد.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرا  احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی به شناسه واریز 992108000100019909987611100582به شماره شبای ir220100004062012907685962 تودیع و قبض سپرده را به این اجرا ء تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده در روز شنبه ساعت 13 مورخ 25/04/1401 در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانندبه شعبه اول اجرای احکام مدنی  دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها